Nieuws

01 12 2022 - Jaarlijkse vennootschapsbijdrage wijzigt niet

Jaarlijkse vennootschapsbijdrage wijzigt niet
Sinds 1992 moeten vennootschappen een jaarlijkse bijdrage betalen ten voordele van het sociaal statuut der zelfstandigen. De bijdrage is elk jaar verschuldigd tegen 30 juni. Opvallend: dit jaar verandert de bijdrage helemaal niet ten opzichte van vorig jaar.
Lees meer

28 11 2022 - (Geen) investeringsaftrek voor verhuurde goederen

(Geen) investeringsaftrek voor verhuurde goederen
De investeringsaftrek is een fiscale aftrek die u als ondernemer ontvangt wanneer u investeert in beroepsmatige activa. Als u die activa ter beschikking stelt van derden, krijgt u die investeringsaftrek niet. Er zijn enkele uitzonderingen. Maar wat als u activa heeft die slechts gedeeltelijk onder een uitzondering vallen.
Lees meer

24 11 2022 - Tarieven notionele interestaftrek voor aanslagjaar 2023

Tarieven notionele interestaftrek voor aanslagjaar 2023
Elk jaar worden de tarieven van de notionele intrestaftrek (NIA) d.i. de aftrek voor risicokapitaal vastgelegd. In het Belgisch Staatsblad van 19 september 2022 werd het basistarief voor aanslagjaar 2023 bekend gemaakt. Dat basistarief is weerom negatief, maar
Lees meer

18 11 2022 - Vordering btw-teruggave: Cassatie verduidelijkt verjaringstermijn

Vordering btw-teruggave: Cassatie verduidelijkt verjaringstermijn
Heeft u te veel btw doorgestort aan de Staat, dan heeft u de keuze: ofwel draagt u het krediet over naar de volgende maand of het volgende kwartaal, ofwel vraagt u de teveel betaalde btw terug. Maar voor een teruggave geldt een verjaringstermijn van drie jaar. De vraag is nu: wanneer die termijn begint te lopen?
Lees meer

14 11 2022 - Woning voor bedrijfsleider: geen geldige wederbelegging bij gedwongen meerwaarde?

Woning voor bedrijfsleider: geen geldige wederbelegging bij gedwongen meerwaarde?
Waar twee rechtsregels elkaar kruisen, botst het vaak. Een vennootschap stelt een woning ter beschikking van de bedrijfsleider. 'Niet aftrekbaar', zegt de fiscus 'en bovendien geen geldige wederbelegging voor eerder gerealiseerde meerwaarden'. En dat is minder logisch dan het lijkt.
Lees meer

10 11 2022 - Meldingsplicht voor juridische constructies

Meldingsplicht voor juridische constructies
Het Hof van Beroep van Luik verwerpt een boete opgelegd door de belastingadministratie wegens niet-aangifte van een buitenlandse juridische constructie. Er was in hoofde van de belastingplichtige immers geen intentie om de belasting te ontduiken. Het hof gaat daarmee verder dan de Vlaamse hoven en rechtbanken.
Lees meer

08 11 2022 - Verhuur van gemeubeld logies

Verhuur van gemeubeld logies
De langetermijnverhuur van gemeubeld logies is sinds 1 juli 2022 vrijgesteld van btw. Langetermijnverhuur is hier een verhuur van 3 maanden of meer. Studentenkamers, vakantiewoningen, kunnen dus niet meer aan de btw onderworpen worden, maar de verhuurder kan de btw ook niet meer aftrekken.
Lees meer

04 11 2022 - Overdracht van niet-volgestorte aandelen

Overdracht van niet-volgestorte aandelen
Wat gebeurt er als een aandeelhouder zijn aandelen overdraagt vr de volstorting ervan? Ook onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) blijft die vraag relevant.
Lees meer

02 11 2022 - Hoe moet je een superdividend boeken?

Hoe moet je een superdividend boeken?
Het informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat, beter bekend als het ICCI, publiceert regelmatig antwoorden op vragen die gesteld worden door de leden-revisoren. Onlangs kreeg het ICCI de vraag hoe een ontvangen superdividend geboekt moet worden.
Lees meer

28 10 2022 - BTW: juridische procedures zijn geen algemene kosten

BTW: juridische procedures zijn geen algemene kosten
Als btw-plichtigen activiteiten hebben die deels aan de btw onderworpen zijn en deels niet, dan spreken we van een gemengde btw-plichtige. Voor hun vrijgestelde activiteiten hebben deze btw-plichtigen geen recht op btw-aftrek. Maar voor overhead-kosten wel. Er zijn echter grenzen aan die overheadkosten.
Lees meer