Remote support

Splashtop SOS downloaden

Geef uw accountant/dossierbeheerder toegang tot deze computer

DOWNLOAD SPLASHTOP SOS

Door op deze link te klikken wordt een klein programma gedownload op uw computer

Start het gedownloade programma ; het is mogelijk dat dit ook in uw map “downloads” staat

Na enkele seconden verschijnt een 9-cijferig nummer

U mag dat telefonisch meedelen aan uw correspondent, en dan wordt de verbinding gemaakt

Sluit het programma af wanneer u de ondersteuningssessie wil beëindigen.

Dit zorgt ervoor dat uw computer niet meer op afstand toegankelijk is totdat u het programma downloadt en opnieuw start.