Boekhouding en accountancy

Uw boekhouding

Een correcte boekhouding als basis voor de juiste beleidsbeslissingen in uw onderneming.
U heeft hierbij de keuze:

u voert de boekhouding in uw eigen boekhoudpakket in;

wij voeren de boekhouding voor u bij ons op kantoor;

indien u een basis-kennis boekhouding heeft en u wenst uw boekhouding ten dele zelf te doen, dan kunt u eventueel gebruik maken van een online-platvorm, waarbij u de boekhouding van bij u thuis voorbereidt, doch waarbij medewerkers van ons kantoor u online kunnen assisteren of overnemen, van bij ons op kantoor;

u voert een deel van de boekhouding op uw eigen software en medewerkers assisteren bij u ter plaatse bij de moeilijke onderdelen van de boekhouding en de btw-aangiften.

Btw aangiften

Het indienen van de btw-aangiftes, intra-communautaire opgaves, btw-listings en eventueel ook andere btw-formaliteiten.

Indien u verkies dit zelf voor te bereiden, kan dit uiteraard. Indien u wenst, kunnen wij een controle en nazicht uitvoeren alvorens de definitieve documenten naar de btw-administratie verzonden worden.

Wij staan u bij in btw-advies.

Opstellen interne balans

Jaarlijks wordt een interne balans opgesteld met gedetailleerde balansrekeningen en resultaat.

Bij de opstelling wordt gebruik gemaakt van gedetailleerde checklists, die de basis vormen voor een volledige en correcte balans.

De nodige bijlagen worden bijgevoegd, ter verduidelijking van de belangrijkste balans- en resultatenrekeningen.

De balans en resultaten worden verwerkt in vergelijke tabellen die u in staat stellen een horizontale en verticale analyse te maken van uw cijfers.

Een concept balans wordt steeds zeer gedetailleerd besproken met de klant, alle open punten worden behandeld, waarna de client een volledig afgewerkt rapport ontvangt van de jaarcijfers.Opstellen externe jaarrekening en jaarverslagen

Op basis van de interne balans wordt de jaarrekening opgesteld volgens het wettelijke verplichte schema van de Nationale Bank.

Wij assisteren bij het voorbereiden van de statutaire jaarverslagen, namelijk de verslagen van de raad van bestuur/zaakvoerder(s) en de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders.

De jaarrekening wordt neergelegd na goedkeuring door de vergadering van aandeelhouders.

Een bundel met alle wettelijke documenten, aangevuld met een volledige financiële analyse van uw onderneming wordt ter beschikking gesteld van de klant.


Tussentijdse resultaten

We leven in een zeer snel evoluerende en complexe economische maatschappij. Daarom is het zeer belangrijk om de vinger aan de pols te houden en steeds recente cijfers van uw onderneming ter beschikking te hebben opdat u steeds in staat bent om de juiste beleidsbeslissingen te nemen. Daarom is het belangrijk om steeds inzicht te hebben in de meest recente cijfers en resultaten.

Wij assisteren u graag hierbij en dit kan als volgt:

periodiek, bijvoorbeeld driemaandelijks, halfjaarlijks of op het moment dat 9 maanden van het boekjaar verlopen zijn, kan een tussentijdse balans en resultaat opgesteld worden;

Een alternatief voor de volledige tussentijdse balans, éénmalig of enkele malen in de loop van het jaar, bestaat erin om maandelijks een vergelijking te maken tussen een opgemaakt "budget" (resultaat met de doelstellingen inzake omzet en onkosten van het lopende jaar) enerzijds, met de werkelijke cijfers inzake omzet en onkosten anderzijds.