Fiscaal advies en aangiften


Belastingaangifte éénmanszaken forfaitairen

Indien u als ondernemer een eenmanszaak heeft, dient u eveneens een afrekening te maken in verband met het belastbaar resultaat; hiervan wordt een concept voorbereid.

Sommige, specifieke beroepen kunnen gebruik maken van "forfaitaire barema's", zoals bakkers, slagers, kappers, cafés, enz. De winstafrekening wordt op basis van deze barema's voorbereid in concept.

Een concept van uw belastingaangifte wordt voorbereid en optimalisatiemogelijkheden worden onderzocht.

Bespreking met de cliënt van de concepten winstafrekening en belastingaangifte.

Indiening van de belastingaangifte via tax-on-web.


Belastingaangifte vennootschap

Onderzoek naar en toepassing van alle fiscale optimalisatiemogelijkheden inzake de belastbare winst van uw vennootschap, waardoor begrepen, doch niet limitatief de toepassing van notionele intrestaftrek, investeringsaftrek, degressieve afschrijvingen, voorzieningen voor risico's en waarschijnlijke lasten, enz.

Voorbereiden en invullen van alle fiscale bijlagen.

Voorbereiden en invullen van de belastingaangifte van de vennootschap.

Indiening van de aangifte vennootschapsbelasting via biz-tax.


Belastingaangifte vrije beroepen

Expertise met betrekking tot advocaten, deurwaarders, huisartsen en geneesheren verbonden aan ziekenhuizen.

Wij verzorgen de boekhouding als basis voor uw belastingaangifte.

Een concept van uw belastbaar inkomen en resultaat wordt voorbereid.

Een concept van uw belastingaangifte wordt voorbereid en optimalisatiemogelijkheden worden onderzocht.

Bespreking met de cliënt van de concepten winstafrekening en belastingaangifte.

Indiening van de belastingaangifte via tax-on-web.Belastingaangifte particulieren

Advies bij het invullen van belastingaangifte met roerende en onroerende vermogens.

Analyse en fiscale optimalisatie.

Berekening verschuldigde belastingen.

Indiening van de aangifte personenbelasting via tax-on-web.


Fiscaal advies

Het optimaliseren van uw fiscale toestand en uw belastingaangifte.

Het analyseren en optimaliseren van de fiscale structuur van uw vennootschap of vennootschapsgroep.

Studie inzake de fiscale wenselijkheid van een vennootschap als alternatief op een eenmanszaak.


Belastingcontrole en fiscale procedure

Wij begeleiden en verdedigen u bij een belastingcontrole.

Wij maken een punt van een degelijke voorbereiding van de controle en een optimale verdediging.

Advies en assistentie bij "vragen om inlichtingen" en "berichten van wijzigingen".

Het indienen van bezwaarschriften tegen onrechtmatige of foutieve belastingaanslagen.

Doorverwijzing en open communicatie met gerenommeerde fiscale advocaten waarmee wij samenwerken ingeval een procedure voor een rechtbank noodzakelijk zou blijken.