Oprichting onderneming


Oprichting eenmanszaak

Bespreking en overleg in verband met nieuw project.

Eventueel, vrijblijvend, financieel plan.

Aanvragen ondernemingsnummer.

Activeren van uw btw-nummer.

Aansluiting bij zelfstandigenkas.

Eventuele andere vergunningen zoals FAVV, leurkaart, enz.

Duiding in verband met administratieve organisatie, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.


Oprichting vennootschap

Bespreking en overleg in verband met nieuw project.

Eventueel onderzoek en analyse in verband met wenselijkheid en opportuniteit van een vennootschap.

Begeleiding en advies bij de oprichtingsakte en statuten van de vennootschap.

Assistentie bij het opstellen van het financieel plan, wettelijk verplicht bij de oprichting van een vennootschap.

Aanvragen van het ondernemingsnummer.

Activeren van het btw-nummer.

Aansluiting bedrijfsleider en vennootschap bij sociale kas.

Eventuele andere vergunningen zoals FAVV, enz.

Duiding in verband met administratieve organisatie, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.


Vaste inrichting

Bespreking en overleg in verband met de opstart van een vaste inrichting-succursale in België.

Assistentie en voorbereiding in verband met vennootschapsrechtelijke besluitvorming bij oprichting van de vaste inrichting.

Voorbereiding documenten en formaliteiten in verband met rechtbank van koophandel en publicatie Belgisch Staatsblad.

Eventueel assistentie bij het opstellen van het financieel plan.

Aanvragen van het ondernemingsnummer.

Activeren van het btw-nummer.

Aansluiting bedrijfsleider en vaste inrichting bij sociale kas.

Eventuele andere vergunningen, zoals FAVV, enz.