Links

Links met overheidsdiensten

Online aangiftes:

Tax on web Privé: online dienst indienen fiscale aangifte personenbelasting

Tax on web Professional: toegang voor mandatarissen

Intervat: voor het indienen van uw periodieke btw-aangiftes, klantenlistings en intracommunautaire opgaven

RV-On-Web: voor het indienen van uw aangifte in de roerende voorheffing

Belcotax On Web: aangifte bedrijfsvoorheffing door werkgevers en andere schuldenaars

Raadplegen informatie overheidsdiensten:

Opzoeken ondernemingen in Het Belgisch Staatsblad

Raadplegen gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen via Private Search
Opgelet: burgertoken of elektronische identiteitskaart vereist!

Opzoeken ondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen via Public Search

Databank erkende aannemers

Consultatie van de inhoudingsplicht RSZ

Consultatie van de inhoudingsplicht bedrijfsvoorheffing

Balanscentrale Nationale Bank van België

My MinFin Prive: voor het raadplegen van uw persoonlijk fiscaal dossier

My MinFin Professional: toegang voor mandatarissen

Geldigheid BTW-nummer van alle lidstaten verifiëren

Controle buitenlandse btw-nummer met geldigheidsdatum

Aanmaken en beheren van de btw-mandaten voor uw onderneming

Registratie bij de Sociale Zekerheid

KMO-portefeuille: voor het aanvragen van subsidies (voor opleidingen, advies, enz.)

Overzicht indexcijfers (consumptieprijsindex en gezondheidsindex)

Nuttige informatie

Wegwijzer doorheen de fiscale diensten - adressen

Fisconet

BIV - Belasting op inverkeersstelling: voor het berekenen van uw verkeersbelasting

Onroerende Voorheffing Vlaanderen: voor het berekenen van uw onroerende voorheffing

Berekenen zelf uw huur met de huurcalculator/-indexatie

Voorafbetalingen vennootschappen: wanneer en hoe?

Voorafbetalingen zelfstandigen: wanneer en hoe?

Premiezoeker

Registratie van merken, modellen en tekeningen in de Benelux

IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Mesotten: Overzichtstabel bedrijfslasten en btw

Links met Ondernemingsloketten en sociale secretariaten

Acerta

HDP - Partena

Securex

Xerius

Zenito


Laatste nieuws

25 5 2022

Nieuw in de aangifte PB voor aanslagjaar 2022
Lees meer

09 5 2022

Gepersonaliseerde nummerplaat fiscaal aftrekbaar?
Lees meer

06 5 2022

De salariswagen en de btw in 2022
Lees meer