Nieuws

20 12 2021 - Afschaffing van het duolegaat in Vlaanderen

Afschaffing van het duolegaat in Vlaanderen
De Vlaamse regering schafte met ingang van 1 juli 2021 het duolegaat af. Heeft u destijds uw testament aangepast om zo’n duolegaat te organiseren, dan doet u er goed gaan om dat testament opnieuw te bekijken en eventueel naar alternatieve oplossingen te zoeken.
Lees meer

17 12 2021 - Uw gedacht zeggen over uw concurrent … oppassen!

Uw gedacht zeggen over uw concurrent … oppassen!
Voor het Hof van Beroep van Antwerpen werd begin 2021 een zaak behandeld van twee stofzuigerproducenten. De ene producent had de andere gelinkt aan het schandaal rond de sjoemelsoftware van een bekend automerk. Dat kan voor het Hof niet door de beugel.
Lees meer

14 12 2021 - Ecocheques: een jaar vol wijzigingen

Ecocheques: een jaar vol wijzigingen
Sinds 2009 mogen werkgevers hun werknemers ecocheques cadeau doen. Ecocheques genieten een gunstig belasting- en sociaal zekerheidsstelsel. Buiten de verhoging van het bedrag dat cadeau mag gedaan worden (van 125 euro naar het huidige 250 euro) bleef de regelgeving lange tijd ongewijzigd. Maar sinds 2020 volgen de wijzigingen elkaar op.
Lees meer

13 12 2021 - Jaarrekeningrechtelijke analyse van de alarmbelprocedure onder het WVV

Jaarrekeningrechtelijke analyse van de alarmbelprocedure onder het WVV
Op 12 oktober 2021 publiceerde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) een advies over de alarmbelprocedure onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De toepassing van de alarmbelprocedure hangt in grote mate af van de waarderingsregels die het bestuursorgaan hanteert. Bestuurders die de regels correct toepassen, vermijden de bijzondere aansprakelijkheid die zij kunnen oplopen.
Lees meer

10 12 2021 - Kosten na stopzetting

Kosten na stopzetting
Zoals inkomsten na de stopzetting van uw activiteit nog belastbaar kunnen zijn tot lang nadat u gestopt bent, zo kunnen ook kosten na de stopzetting nog aftrekbaar zijn. Het Hof van Beroep van Gent mocht zich in een bepaalde casus uitspreken over tal van kosten en uitgaven die nog na de stopzetting werden gedragen. Een bijzonder interessante casus!
Lees meer

03 12 2021 - Fiscale controle zonder verplaatsing

Fiscale controle zonder verplaatsing
Een fiscale controle betekent in eerste instantie dat de belastingadministratie naar de belastingplichtige moet gaan om daar de boeken te raadplegen. De fiscus heeft weliswaar het recht om kopies te maken, maar de fiscus moet naar u toe komen. Een nieuwe wet laat nu ook controles toe zonder dat de fiscus zich moet verplaatsen.
Lees meer

02 12 2021 - Elektriciteit tanken op kosten van de werkgever

Elektriciteit tanken op kosten van de werkgever
Werknemers die een bedrijfswagen ter beschikking krijgen van hun werkgever, worden belast op een voordeel van alle aard. Dat voordeel is gebaseerd op de cataloguswaarde van het voertuig. Als de werkgever daar ook nog een tankkaart bij geeft, dan heeft dat geen impact op dat voordeel. Maar hoe zit het als de werknemer elektriciteit “tankt” op kosten van de werkgever?
Lees meer

30 11 2021 - Wat is de vaccinatiegraad in uw onderneming?

Wat is de vaccinatiegraad in uw onderneming?
Op 17 september 2021 besliste het Overlegcomité (waarin de federale en de gewestregeringen overleggen over hun coronaplannen) om werkgevers toe te laten kennis te nemen van de vaccinatiegraad van hun personeel. Het juridische kader werd federaal uitgewerkt en in Vlaanderen kreeg het meteen ook uitvoering.
Lees meer

29 11 2021 - Sociaal passief: fiscus verduidelijkt

Sociaal passief: fiscus verduidelijkt
In 2013 werd er een eenheidsstatuut ingevoerd voor arbeiders en bedienden. Dat statuut zorgde voor een gelijkschakeling van beide groepen op het vlak van de opzeggingstermijnen en de carenzdag. Het statuut leidde ook tot een hogere kost voor werkgevers die iemand wilden ontslaan. Met de vrijstelling sociaal passief kunnen zij die kostprijs verzachten.
Lees meer

26 11 2021 - De hervorming van de Vlaamse registratierechten

De hervorming van de Vlaamse registratierechten
In haar septemberverklaring kondigde de Vlaamse regering een fikse verlaging van de registratierechten aan, tenminste voor de aankoop van de eerste woning. Die tariefverlaging wordt meteen ook gecompenseerd door een tariefverhoging in andere situaties. Een overzicht.
Lees meer