Nieuws

30 5 2022 - Modernisering van het consumentenrecht

Modernisering van het consumentenrecht
In een wet van 20 maart 2022 werden 2 richtlijnen omgezet in Belgisch recht. Die brengen belangrijke wijzigingen in het consumentenrecht aan, voor wat de verkoop van goederen met een digitaal element betreft en voor wat de verkoop van digitale inhoud en digitale diensten betreft. Omdat het een Europees initiatief is, gelden de nieuwe regels overal in Europa, maar niet daarbuiten.
Lees meer

27 5 2022 - Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid verdwijnt geleidelijk

Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid verdwijnt geleidelijk
Bovenop de gewone socialezekerheidsbijdragen zijn de werknemers ook onderworpen aan een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ). In het kader van de mini-taxshift werd besloten om die BBSZ af te schaffen. Maar dat gaat geleidelijk. Voorlopig moeten we tevreden zijn met een verlaging.
Lees meer

25 5 2022 - Nieuw in de aangifte PB voor aanslagjaar 2022

Nieuw in de aangifte PB voor aanslagjaar 2022
Weldra is het zover: de jaarlijkse nationale invuloefening. Hoewel veel posten al vooraf ingevuld zijn, blijft het toch een moeilijke opdracht. Fiscale regelingen worden afgeschaft, maar blijven doorlopen voor het verleden; er komen nieuwigheden bij en dat alles maakt de aangifte elk jaar ingewikkelder. Waar moet u dit jaar op letten?
Lees meer

20 5 2022 - Een minnelijke schikking is geen aftrekbare beroepskost

Een minnelijke schikking is geen aftrekbare beroepskost
Sancties en boetes zijn over het algemeen niet aftrekbaar. Ook niet als zij gerelateerd zijn aan de beroepsactiviteit. Die niet-aftrekbaarheid werd ingevoerd om het effect van de sanctie niet te laten verwateren. Maar minnelijke schikkingen leken niet onder die regel te vallen. Dat verandert in 2022.
Lees meer

19 5 2022 - Het scheidingsaandeel na uittreding of uitsluiting

Het scheidingsaandeel na uittreding of uitsluiting
Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) maakt het mogelijk dat in de statuten van een besloten vennootschap (BV) een uittredings- en uitsluitingsmogelijkheid wordt opgenomen. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft nu toelichting gegeven bij de boekhoudkundige verwerking in hoofde van de BV in geval een aandeelhouder uittreedt of uitgesloten wordt lastens het vennootschapsvermogen.
Lees meer

09 5 2022 - Gepersonaliseerde nummerplaat fiscaal aftrekbaar?

Gepersonaliseerde nummerplaat fiscaal aftrekbaar?
De naam van uw bedrijf als nummerplaat op uw voertuig… Leuke publiciteit. Voor 1.000 euro kan het. Maar wat vindt de fiscus ervan?
Lees meer

06 5 2022 - De salariswagen en de btw in 2022

De salariswagen en de btw in 2022
Salariswagens kennen een bijzonder belastingstelsel op het vlak van btw. Een bijzonder ingewikkeld stelsel bovendien. Toen Covid-19 onze manier van werken overhoop haalde, kende de fiscus toleranties toe. Die worden in 2022 teruggedraaid, maar om dat mogelijk te maken, is een nieuwe tolerantie nodig.
Lees meer

02 5 2022 - Vennootschap en aandeelhouder samen eigenaar… Geen goed idee

Vennootschap en aandeelhouder samen eigenaar… Geen goed idee
Wie samen met een andere persoon eigenaar is van een onroerend goed kan een einde maken aan die mede-eigendom door uit onverdeeldheid te treden. Het verdeeldrecht bedraagt, afhankelijk van de ligging van het onroerend goed, 2,5% in Vlaanderen of 1% in de beide andere gewesten. Bent u echter mede-eigenaar, samen met uw eigen vennootschap, dan betaalt u een verkooprecht van 12% of 12,5%. Waarom is dat?
Lees meer

31 3 2022 - Bijzondere bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Bijzondere bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement
De bijzondere bestuurdersaansprakelijkheid geldt niet voor de bestuurders van kleine vennootschappen in faling. Maar wie moet aantonen dat de vennootschap klein is? De schuldeisers/curatoren? Of de bestuurders/zaakvoerders? Eind 2021 hakte het Hof van Cassatie de knoop door.
Lees meer

24 3 2022 - Het mobiliteitsbudget: nieuwigheden

Het mobiliteitsbudget: nieuwigheden
De ‘wet van 25 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit’ voerde ook enkele wijzigingen door in het mobiliteitsbudget. Die regeling leek niet het verwachte succes te hebben. De wetgever wil dat veranderen met meer vereenvoudiging, flexibilisering, duurzame vervoersmodi en rechtszekerheid.
Lees meer