Consultancy en speciale opdrachten

        

Advies en begeleiding bij overname van onderneming

Assistentie gedurende het volledige overname-traject van een onderneming.

Berekening, waardering maximaal te betalen prijs bij overname.

Opstellen financieel plan, haalbaarheidsstudie.

Due dillingence, boeken-onderzoek van over te nemen onderneming.

Opstellen letter of intent, overnamecontract, overige overeenkomsten.

Verdere begeleiding en op punt stellen juridische structuur overgenomen onderneming.


Investeringen en financiering

Analyse van het effect van investeringen op de continuïteit van uw onderneming.

Uitwerken financieel plan in verband met de financiering ervan.

Analyse effect op cash flow.

Assistentie bij onderhandelingen met banken en externe financiers.


Advies en begeleiding bij de verkoop van uw onderneming

Assistentie gedurende het volledige verkoops-proces van uw onderneming.

Waardering van uw onderneming, berekening vraagprijs.

Assistentie bij het zoeken van een gepaste overnemer.

Begeleiding bij de onderhandelingen met potentiele kopers.

Opstellen verkoopcontracten, andere overeenkomsten.


Familiale regelingen

Overleg en analyse van de familiale verwachtingen inzake overname en opvolging.

Uitwerken van een overname en opvolgingsproject.

Waardering onderneming in functie van interne overname.

Opstellen van de nodige documenten, overeenkomsten.

Overleg met notaris en eventuele aanpassingen aan statuten.


Waardebepaling onderneming

Analyse in functie van waardebepaling.

Waardebepaling in functie van aankoop, verkoop of familiale regeling.


Advies inzake btw issues

Advies inzake btw-vraagstukken.

Doorlichting van uw administratie en boekhouding in functie van correcte toepassing btw-wetgeving.

Begeleiding bij btw-controle en eventuele procedure.Fusie, splitsing, omvorming vennootschap

Analyse, onderzoek en overleg in verband met wenselijkheid tot reorganisatie van de vennootschapsstructuur.

Opstellen financieel plan na de reorganisatie.

Opstellen vennootschapsrechtelijke verslagen voor de rechtbank van koophandel.

Assistentie bij statutenwijzigingen en coördinatie met notaris en bedrijfsrevisor.

Aanpassen en op-punt-stellen van de juridische structuur van de onderneming bij kbo, btw, enz.

Assistentie bij reorganisatie boekhouding na de structuurwijziging.

Vereffening vennootschap

Volledige begeleiding bij het afsluiten en vereffenen van uw vennootschap.

Opstellen noodzakelijke vennootschap-rechterlijke verslagen.

Coördinatie met notaris en bedrijfsrevisor.

Opstellen tussentijdse verslaggeving ten behoeve van de rechtbank van koophandel.

Opstellen verzoekschrift rechtbank verdelingsplan, noodzakelijke verslagen, beslissing tot sluiting en publicatie in het Belgisch Staatsblad

Afmelden van de onderneming bij overheidsinstanties.


Begeleiden aandeelhouders

Advies aan individuele aandeelhouders.

Probleem-oplossend onderhandelen met andere aandeelhouders.

Bijstaan bij Individuele rechten van de aandeelhouders op algemene vergadering, evenals bijstand bij individueel controlerecht aandeelhouder.