Nieuws

24 4 2024 - Fiscaal voordeel halen uit giften? Dit zijn de voorwaarden

Fiscaal voordeel halen uit giften? Dit zijn de voorwaarden
Geld doneren aan een erkend goed doel is fiscaal aftrekbaar. Mits u aan een aantal voorwaarden voldoet.
Lees meer

18 4 2024 - Btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen bijgestuurd

Btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen bijgestuurd
Onder impuls van Europa wordt 'de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen' in het btw-wetboek aangepast. Daardoor kunnen kleine ondernemingen die in een andere Europese lidstaat gevestigd zijn, maar in ons land belastbare handelingen verrichten ervoor opteren om te genieten van een btw-vrijstelling. De nieuwe maatregel treedt in werking op 1 januari 2025.
Lees meer

15 4 2024 - Vergeet je Reprobel-aangifte niet!

Vergeet je Reprobel-aangifte niet!
Begin 2022 maakten vele ondernemers voor de eerste maal kennis met Reprobel, de instantie die instaat voor de inning en herverdeling van reproductievergoedingen. Ook dit jaar ontvingen veel ondernemers opnieuw een brief of e-mail met de vraag om voor 30 april 2024 hun aangifte in te dienen. Wat moet je hierover weten?
Lees meer

10 4 2024 - UBO-formaliteiten niet nageleefd? Schrapping uit KBO!

UBO-formaliteiten niet nageleefd? Schrapping uit KBO!
Op basis van de Wet van 5 november 2023 houdende diverse bepalingen inzake economie, zoals in werking getreden op 21 december 2023, heeft de FOD FinanciŽn sinds eind 2023 een nieuwe grond tot ambtshalve doorhaling van een onderneming in de KBO: de niet-naleving van de UBO-formaliteiten.
Lees meer

08 4 2024 - Federale regering bereikt akkoord over verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw van huurwoningen

Federale regering bereikt akkoord over verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw van huurwoningen
Op 20 maart 2024 keurde de federale regering het verlaagde btw-tarief van 6% goed voor afbraak- en heropbouwprojecten die gevolgd worden door de bouw van huurwoningen. Dit verlaagde tarief (6% in plaats van 21%) geldt al voor particulieren die hun woning afbreken en heropbouwen.
Lees meer

04 4 2024 - Gewijzigde btw-regels voor virtuele evenementen vanaf 1 januari 2025

Gewijzigde btw-regels voor virtuele evenementen vanaf 1 januari 2025
Over het toepasselijk btw-regime voor virtuele evenementen - zoals livestream opleidingen, online sportactiviteiten, online conferenties,? - bestaat binnen de verschillende EU-lidstaten heel wat onzekerheid.
Lees meer

02 4 2024 - Pensioenhervorming definitief goedgekeurd: wat verandert er voor jou en je medewerkers?

Pensioenhervorming definitief goedgekeurd: wat verandert er voor jou en je medewerkers?
Op 4 april 2024 keurde het federale parlement de pensioenhervorming definitief goed. Enkele opvallende maatregelen zijn een pensioenbonus van 33.975 euro voor wie drie jaar werkt en strengere voorwaarden voor het minimumpensioen.
Lees meer

13 3 2024 - Belangrijke deadlines voor gemengde belastingplichtigen in 2024

Belangrijke deadlines voor gemengde belastingplichtigen in 2024
Gemengde belastingplichtigen zijn belastingplichtigen die zowel belaste als vrijgestelde handelingen verrichten. Door deze gemengde belastingplicht is er geen volledig recht op btw-aftrek. Die aftrek kan gebeuren op basis van het algemeen verhoudingsgetal of door de toepassing van het werkelijk gebruik.
Lees meer

12 3 2024 - Een businessplan opstellen voor uw kmo: dit zijn de bouwstenen

Een businessplan opstellen voor uw kmo: dit zijn de bouwstenen
Een business- of ondernemingsplan is een essentieel document voor elke (beginnende) onderneming. Het beschrijft uw activiteit, de markt waarin u actief bent, uw concurrenten en uw financiŽle uitdagingen. Het helpt uw doelstellingen te verwezenlijken en obstakels te overwinnen - niet alleen tijdens de opstartfase van uw onderneming, maar ook later.
Lees meer

07 3 2024 - Nieuwe rentevoeten voor leningen en debet rekening-courant

Nieuwe rentevoeten voor leningen en debet rekening-courant
Bij KB van 12 januari 2024 (publicatie op 25 januari 2024) werden de referentierentevoeten voor goedkope leningen gepubliceerd.
Lees meer

1 2