Nieuws

10 9 2020 - De antiwitwaswet uitgebreid

De antiwitwaswet uitgebreid
Net als alle andere leden van de Europese Unie heeft BelgiŽ wetgeving die het witwassen van gelden uit frauduleuze of criminele activiteiten moet beletten. Gedwongen door de inventiviteit in misdadige milieus en de voortschrijdende financiŽle technologie werd deze wetgeving door de jaren heen strenger en uitgebreider. Op 15 augustus jl. was het weer zo ver.
Lees meer

07 9 2020 - UBO-register: verduidelijkingen

UBO-register: verduidelijkingen
De vierde en vijfde antiwitwasrichtlijn verplichten vennootschappen, trusts, vzwís, Öaan te geven wie er achter hen staat. Als een vennootschap een inbreuk pleegt op die antiwitwaswetgeving, dan kan uitgezocht worden wie eigenlijk achter de vennootschap zit (de ultimate beneficiary, uiteindelijke begunstigde of genieter dus). Recent is deze wetgeving nog wat verder aangescherpt.
Lees meer

27 8 2020 - Investeringsaftrek in coronatijden: onder voorwaarden van 8% naar 25%

Investeringsaftrek in coronatijden: onder voorwaarden van 8% naar 25%
De regeringen van ons land gebruiken meerdere technieken om de relance van de economie in het post-corona tijdperk te bewerkstelligen. Een belastingverlaging voor wie doorgaat met investeren is er ťťn van.
Lees meer

27 8 2020 - Investeringsaftrek in coronatijden: onder voorwaarden van 8% naar 25%

Investeringsaftrek in coronatijden: onder voorwaarden van 8% naar 25%
De regeringen van ons land gebruiken meerdere technieken om de relance van de economie in het post-corona tijdperk te bewerkstelligen. Een belastingverlaging voor wie doorgaat met investeren is er ťťn van.
Lees meer

26 8 2020 - De consumptiecheque

De consumptiecheque
Het duurde even vooraleer het ook officieel in het Staatsblad stond maar op 17 juli 2020 was het zo ver: een nieuw artikel 19quinquies in het koninklijk besluit van 28 november 1969. In het Nederlands: de consumptiecheque.
Lees meer

24 8 2020 - Neerleggen van de jaarrekening: een klein beetje uitstel

Neerleggen van de jaarrekening: een klein beetje uitstel
Echt uitstel kunnen we het niet noemen: wie zijn jaarrekening te laat neerlegt, zal een bijzondere bijdrage voor laattijdige neerleggingen niet moeten betalen. Maar, u krijgt slechts 2 maanden extra.
Lees meer

20 8 2020 - Onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen

Onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen
Een wet van 4 april 2019 legt grenzen op aan afspraken die tussen ondernemingen (gemeenzaam B2B genoemd) gesloten worden. De wet treedt pas in werking op 1 december 2020. U heeft dus nog even tijd om te kijken of de standaardvoorwaarden in uw contracten in overeenstemming zijn met deze zogenaamde B2B-wet. U wil immers boetes en onzekerheden vermijden.
Lees meer

17 8 2020 - Uitsluiting en uittreding van aandeelhouders in de BV

Uitsluiting en uittreding van aandeelhouders in de BV
Hoewel de besloten vennootschap als de opvolger van de BVBA wordt beschouwd, biedt de BV heel wat meer mogelijkheden om de statuten aan te passen aan de noden van de aandeelhouders. De uittreding en uitsluiting van vennoten is in de BV veel soepeler dan in de BVBA. Maar er zijn ook grenzen.
Lees meer

14 8 2020 - e-Communicatie tussen u en de fiscus

e-Communicatie tussen u en de fiscus
Om de communicatie tussen de FOD FinanciŽn en de belastingplichtigen te vereenvoudigen, besliste de ministerraad van 17 januari 2020 dat die communicatie meer in elektronische vorm moet gebeuren. Een wetsontwerp is onderweg.
Lees meer

12 8 2020 - Detachering naar BelgiŽ: strengere regels

Detachering naar BelgiŽ: strengere regels
Op 30 juli 2020 werd de Europese Detacheringsrichtlijn (2018/957) van toepassing in BelgiŽ. De omzettingswet verscheen op 18 juni ll. in het Staatsblad. Omdat BelgiŽ voorheen al strenge regels toepaste, zijn er niet zo veel nieuwigheden. Maar wie met buitenlands personeel werkt, moet toch opletten.
Lees meer