Nieuws

23 9 2016 - Btw: maand- of kwartaalaangever?

Btw: maand- of kwartaalaangever?
Btw-belastingplichtigen moeten periodiek een btw-aangifte. Dat kan per kwartaal, of per maand. Wat is het verschil? Zijn er criteria om te bepalen of je maandelijks of per kwartaal moet aangeven? Kan de belastingplichtige het zelf kiezen? En wanneer moet je dan precies indienen? In onderstaande bijdrage geven we een antwoord op al deze vragen.
Lees meer

19 9 2016 - Nationale Bank publiceert nieuwe lijst met rekenkundige en logische controles

Nationale Bank publiceert nieuwe lijst met rekenkundige en logische controles
Op de website van de Balanscentrale zijn nieuwe versies beschikbaar van de modelformulieren voor de neerlegging van de jaarrekening van ondernemingen. De Balanscentrale heeft ook de lijst van de rekenkundige en logische controles aangepast. Ze zal die uitvoeren op de jaarrekening van de ondernemingen over de boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2016.
Lees meer

16 9 2016 - Vruchtgebruik juridisch en fiscaal toegelicht

Vruchtgebruik juridisch en fiscaal toegelicht
Vruchtgebruik is een rechtsfiguur met een lange traditie. Ook vandaag de dag wordt ze nog vaak gebruikt. Vruchtgebruikconstructies kunnen immers gebruikt worden voor fiscale optimalisatie. Het is echter wel oppassen geblazen. Niet al deze constructies worden door de fiscus getolereerd.
Lees meer

13 9 2016 - Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening: het volledig model

Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening: het volledig model
Voor de neerlegging van de boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe groottecriteria en modellen van de jaarrekening. Op de website van de Balanscentrale is een nieuwe versie beschikbaar van de modelformulieren voor ondernemingen. Het gaat om een nieuwe versie van het volledig model, het verkort model en het nieuwe micromodel.
Lees meer

11 9 2016 - Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening: het verkort model

Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening: het verkort model
Voor de neerlegging van de boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe groottecriteria en modellen van de jaarrekening. Op de website van de Balanscentrale is een nieuwe versie beschikbaar van de modelformulieren voor ondernemingen. Het gaat om een nieuwe versie van het volledig model, het verkort model en het nieuwe micromodel.
Lees meer

08 9 2016 - Nieuw permanent systeem fiscale en sociale regularisatie in werking

Nieuw permanent systeem fiscale en sociale regularisatie in werking
Het zat er al lang aan te komen: een nieuw én permanent systeem voor fiscale en sociale regularisatie. Sinds 1 augustus 2016 is het ook effectief in werking. Belastingplichtigen krijgen daardoor (weer) een kans om hun fiscale en sociale toestand te regulariseren. Dat kan door spontaan niet aangegeven inkomsten alsnog aan te geven.
Lees meer

04 9 2016 - Aansluiten bij sociaal verzekeringsfonds verplicht vóór start van de activiteit

Aansluiten bij sociaal verzekeringsfonds verplicht vóór start van de activiteit
Wie start met een zelfstandige activiteit moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. De termijn waarbinnen dit moet gebeuren, ligt wettelijk vast. Voortaan moeten zelfstandigen zich verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds vóór de start van de zelfstandige activiteit. Dit is zo sinds 1 juli 2016.
Lees meer

01 9 2016 - Controleur mag nu ook de data inkijken die u bewaart in de cloud

Controleur mag nu ook de data inkijken die u bewaart in de cloud
U weet ongetwijfeld al dat wanneer u een belastingcontroleur over de vloer krijgt, u hem inzage moet verlenen in al de documenten die noodzakelijk zijn om het bedrag van uw belastbare inkomsten te bepalen. Daaronder vallen ook de gegevens die u digitaal bijhoudt op uw computer of server. De programmawet van 1 juli 2016 heeft daaraan toegevoegd dat ambtenaren voortaan ook gegevens die u extern bijhoudt in de cloud, mogen inkijken.
Lees meer

31 8 2016 - Publiciteit op wagen aanbrengen: geen aftrekbeperking btw meer

Publiciteit op wagen aanbrengen: geen aftrekbeperking btw meer
De btw op autokosten is beperkt tot 50 %. In principe geldt dat voor alle autokosten. Daar komt vanaf nu verandering in. Het aanbrengen van reclame op een wagen wordt door de fiscus niet meer gezien als autokost, maar als publiciteitskost.
Lees meer

28 8 2016 - Waalse woonbonus anno 2016: woonbonus wordt ‘chèque habitat’

Waalse woonbonus anno 2016: woonbonus wordt ‘chèque habitat’
Sinds de regionalisering van de personenbelasting zijn de gewesten bevoegd voor de belastingverminderingen voor de ‘eigen woning’. Eerder stonden we al stil bij de wijzigingen die het Vlaams Gewest heeft doorgevoerd. Anno 2016 zijn we zo tot de geïntegreerde Vlaamse woonbonus gekomen. Ook het Waals gewest heeft vanaf 2016 haar wetgeving aangepast: de woonbonus werd vervangen door de chèque habitat.
Lees meer