Nieuws

29 11 2016 - Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
Alle belastingplichtigen die winsten of baten behalen, moeten voorafbetalingen doen. Bij geen of ontoereikende voorafbetalingen wordt een belastingvermeerdering toegepast. Vanaf het aanslagjaar 2018 zal de basisrentevoet, die bij de berekening van die belastingvermeerdering wordt gebruikt, nooit minder bedragen dan 1%. Daardoor bedraagt het vermeerderingspercentage ook automatisch altijd minimum 2,25%.
Lees meer

26 11 2016 - Recht van opstal juridisch en fiscaal toegelicht

Recht van opstal juridisch en fiscaal toegelicht
Naast vruchtgebruik en erfpacht is ook het recht van opstal een juridisch begrip met een lange traditie. In deze bijdrage focussen we eerst op de burgerrechtelijke aspecten. Daarna bekijken we ook enkele fiscale aspecten.
Lees meer

20 11 2016 - Kantines van verenigingen: hoe zit het met de btw?

Kantines van verenigingen: hoe zit het met de btw?
Een voetbalclub of fanfare die een kantine openhoudt, vind je in zowat elk Belgisch dorp. Onder bepaalde voorwaarden zijn die kantines vrijgesteld van btw. Vanaf 1 januari 2017 veranderen de regels echter. Tijd dus om de nieuwe regels te bekijken en na te gaan of uw vereniging de vrijstelling nog kan blijven toepassen.
Lees meer

13 11 2016 - Bezwaar indienen kan nu ook bij controle- of ontvangkantoor

Bezwaar indienen kan nu ook bij controle- of ontvangkantoor
Als u problemen heeft met een aanslag die u wordt opgelegd door de fiscus, kan u daartegen bezwaar aantekenen. Zo’n ‘bezwaarschrift’ moet u indienen bij de gewestelijk directeur. Probleem is dat veel belastingplichtigen hun bezwaar bij de verkeerde persoon of dienst indienen. Dat kan er toe leiden dat het bezwaar onontvankelijk is. Het wordt met andere woorden niet eens inhoudelijk (‘ten gronde’) bekeken. Deze regel werd door de programmawet voor de tweede keer versoepeld.
Lees meer

10 11 2016 - Werken op een feestdag opent recht op inhaalrust

Werken op een feestdag opent recht op inhaalrust
Werknemers te werk stellen op feestdagen is in principe verboden. Als zondagsarbeid is toegestaan, mag uw werknemer wel tijdens een feestdag werken. Hij heeft dan recht op "inhaalrust".
Lees meer

07 11 2016 - Feestdagenregeling voor 2017

Feestdagenregeling voor 2017
Als een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in uw onderneming, moet hij worden vervangen. Vóór 15 december a.s. moet u in de lokalen van uw onderneming een bericht aanplakken met de vervangingsdagen van 2017.
Lees meer

05 11 2016 - Moet ik een eindejaarspremie uitbetalen?

Moet ik een eindejaarspremie uitbetalen?
Veel werknemers kijken stilaan uit naar hun eindejaarspremie of dertiende maand. Maar de uitbetaling van deze premie is geen wettelijke verplichting voor de werkgever. Alles hangt af van de geldende regeling in de sector of op ondernemingsniveau.
Lees meer

02 11 2016 - Hoger beroep tegen homologatievonnis van onderneming in moeilijkheden

Hoger beroep tegen homologatievonnis van onderneming in moeilijkheden
Bij een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord moet de rechter het herstel- of betalingsplan homologeren. Een schuldeiser die niet akkoord is met het gehomologeerde afbetalingsplan, kan hiertegen in beroep gaan. Dit hoger beroep moest hij vroeger enkel tegen de schuldenaar richten. Sinds 18 juli 2016 moet dit beroep worden gericht tegen alle (overige) partijen die tijdens de procedure zijn tussengekomen.
Lees meer

28 10 2016 - Klantenlistings in de btw: regeling versoepeld voor kleine ondernemingen

Klantenlistings in de btw: regeling versoepeld voor kleine ondernemingen
Ondernemingen zijn in principe verplicht jaarlijks een klantenlisting in te dienen. Ze moeten aan de administratie laten weten wie hun klanten zijn. Voor kleine ondernemingen is deze regel sinds 1 juli 2016 versoepeld.
Lees meer

21 10 2016 - Uitzendarbeid voortaan zonder de 48-urenregel

Uitzendarbeid voortaan zonder de 48-urenregel
Sinds 1 oktober jl. moet elk uitzendcontract schriftelijk worden afgesloten ten laatste op het ogenblik waarop de uitzendkracht in dienst treedt. De 48-urenregeling in de uitzendsector behoort definitief tot het verleden. Een overeenkomst op papier blijft mogelijk maar het gebruik van de elektronische variant wordt gestimuleerd.
Lees meer