Nieuws

28 2 2023 - Verzekeringen voor ondernemers: hoe beschermt u zichzelf en uw personeel optimaal?

Verzekeringen voor ondernemers: hoe beschermt u zichzelf en uw personeel optimaal?
Ondernemen is risico’s nemen. Tegelijk kunnen allerlei onverwachte gebeurtenissen opduiken terwijl u en uw medewerkers aan de slag zijn. Daarom is het verstandig om voor de nodige verzekeringen te zorgen. Sommige verzekeringen zijn verplicht, andere worden sterk aangeraden.
Lees meer

23 2 2023 - Praktische tips voor een vlotte kwartaalafsluiting

Praktische tips voor een vlotte kwartaalafsluiting
Aan het eind van ieder kwartaal is het voor elke ondernemer en fiscaal adviseur altijd zover: de kwartaalafsluiting met bijhorende btw-aangifte. Niet elke ondernemer kijkt uit naar deze recurrente taak. U bent liever bezig met ondernemen dan mijn administratieve formaliteiten.
Lees meer

20 2 2023 - Hoe bouwt u als werkgever mee aan het pensioen van uw medewerkers?

Hoe bouwt u als werkgever mee aan het pensioen van uw medewerkers?
Voor veel mensen is het pensioen een ‘ver-van-mijn-bedshow’. Bovendien doen er heel hardnekkige misverstanden de ronde over dit complexe thema. Dat merkt u wellicht ook als werkgever. De ene medewerker ligt niet wakker van zijn of haar pensioenspaarpot, terwijl een andere – meestal wat oudere – collega deze materie wel van nabij opvolgt.
Lees meer

17 2 2023 - Marketing binnen de GDPR-wetgeving: 6 vragen

Marketing binnen de GDPR-wetgeving: 6 vragen
De GDPR-wetgeving dwingt organisaties, dus ook eenmanszaken en kmo’s, zorgvuldig om te springen met privacygevoelige gegevens. Gegevens verzamelen voor marketingdoeleinden is aan strikte regels onderworpen. Wat mag wel en wat niet? Hieronder beantwoorden we zes veelgestelde vragen rond GDPR.
Lees meer

14 2 2023 - Hoe omgaan met wanbetalers?

Hoe omgaan met wanbetalers?
Om cashflowproblemen te vermijden is een strikte opvolging van uitgaande facturen essentieel. In dit artikel geven we enkele tips om daadkrachtig maar beleefd om te gaan met wanbetalers.
Lees meer

16 12 2022 - Effectentaks 2.0 doorstaat toets van Grondwettelijk Hof

Effectentaks 2.0 doorstaat toets van Grondwettelijk Hof
De effectentaks is een blijvertje. Verschillende partijen hadden de vernietiging ervan gevraagd bij het Grondwettelijk Hof, maar met uitzondering van de antimisbruikbepaling heeft het Hof geen problemen met de nieuwe versie van de effectentaks.
Lees meer

12 12 2022 - Huurprijzen van woningen: indexering afhankelijk van EPC-certificaat en gewest

Huurprijzen van woningen: indexering afhankelijk van EPC-certificaat en gewest
Huur is een gewestbevoegdheid, maar de drie gewesten namen in het kader van de hoogoplopende energie- en verwarmingskosten eenzelfde maatregel ter bescherming van de huurder: een bevriezing van de indexering. Toch zijn er enkele verschillen.
Lees meer

09 12 2022 - Studentenarbeid naar 600 uur per jaar

Studentenarbeid naar 600 uur per jaar
Studenten kunnen gewoon deelnemen aan de arbeidsmarkt. Als werkgever en student bepaalde voorwaarden naleven, gelden er voor studenten zelfs gunstiger regels op het vlak van sociale zekerheid en op het vlak van fiscaliteit dan voor andere werknemers. De regering besliste eind oktober om dat gunstregime nog verder uit te breiden.
Lees meer

07 12 2022 - De precontractuele fase vanaf 1 januari 2023

De precontractuele fase vanaf 1 januari 2023
Het oude Burgerlijk Wetboek, omwille van de initiatiefnemer ook wel de “Code Napoleon” genoemd, wordt gestaag vernieuwd. Begin 2023 wordt het nieuwe boek 5 – verbintenissenrecht van kracht. Belangrijk voor particulier én handelaar.
Lees meer

05 12 2022 - Gemeenschappelijk gebouw: aftrek kosten beroepsgedeelte

Gemeenschappelijk gebouw: aftrek kosten beroepsgedeelte
Als een zelfstandige een gemeenschappelijk gebouw gebruikt voor beroepsdoeleinden, dan moeten de kosten en afschrijvingen niet alleen beperkt worden tot het beroepsgedeelte, maar vervolgens ook tot zijn of haar aandeel in de eigendom. Voor gebouwen in de huwelijksgemeenschap bestaat er een bijzondere administratieve tolerantie.
Lees meer