Nieuws

24 3 2016 - Plastische chirurgie niet langer van btw vrijgesteld

Plastische chirurgie niet langer van btw vrijgesteld
Medische diensten van dokters, verplegers en ziekenhuizen zijn van btw vrijgesteld. Sinds 1 januari 2016 geldt deze vrijstelling evenwel niet langer voor esthetische ingrepen. Deze worden nu wel aan btw onderworpen. Om de overgang van vrijstelling naar btw makkelijker te maken, werd er wel een overgangsmaatregel uitgewerkt.
Lees meer

20 3 2016 - Gunstmaatregelen voor de horeca (1) : flexi-jobs

Gunstmaatregelen voor de horeca (1) : flexi-jobs
Eind december introduceerde de regering nieuwe fiscale gunstmaatregelen voor de horeca. Enerzijds zijn er de flexi-jobs, die worden vrijgesteld van personenbelasting en persoonlijke sociale bijdragen. Anderzijds wordt ook het maken van overuren fiscaal goedkoper. In deze bijdrage gaan we in op de flexi-jobs.
Lees meer

16 3 2016 - Indexatie onroerende voorheffing in Vlaanderen 2016

Indexatie onroerende voorheffing in Vlaanderen 2016
Het Vlaams Gewest geeft belastingplichtigen een korting op de onroerend voorheffing als hun gezin minstens twee kinderen telt die voor de kinderbijslag in aanmerking komen. Hoe meer kinderen, hoe groter de vermindering. Het bedrag van de korting wordt jaarlijks geïndexeerd. De bedragen voor 2016 zijn nu bekend.
Lees meer

13 3 2016 - Het huwelijkscontract als instrument van successieplanning: een voorbeeld

Het huwelijkscontract als instrument van successieplanning: een voorbeeld
Met het huwelijkscontract dat echtgenoten afsluiten, kiezen ze onder welk huwelijksvermogensstelsel ze zullen vallen: het wettelijk stelsel of toch liever scheiding der goederen of nog iets anders. Door de vele mogelijkheden die het huwelijkscontract biedt, door het al dan niet opnemen van bepaalde clausules, is het ook een uitstekend instrument voor vermogens- en successieplanning. We lichten kort toe.
Lees meer

10 3 2016 - Kadastraal inkomen: een fiscaal kernbegrip toegelicht

Kadastraal inkomen: een fiscaal kernbegrip toegelicht
Wie de fiscale behandeling van onroerende goederen wil begrijpen, moet eerst goed begrijpen wat het kadastraal inkomen is. Het KI speelt namelijk een rol bij de bepaling van de onroerende inkomsten en de onroerende voorheffing, maar bijvoorbeeld ook bij de toepassing van het verlaagd verkooprecht bij de verkoop van een onroerend goed. Een beetje meer uitleg bij dit begrip.
Lees meer

07 3 2016 - Belastingschijven in de personenbelasting worden aangepast

Belastingschijven in de personenbelasting worden aangepast
De veel besproken tax shift heeft tot doel de belastingdruk te verschuiven van belasting op arbeid naar belastingen op consumptie en vermogen. De regering wil dit bereiken door een heel scala aan specifieke maatregelen. Zo is de verhoging van het standaardtarief van de roerende voorheffing naar 27 % daar één van. Een andere maatregel is de aanpassing van de inkomensschijven in de progressieve personenbelasting.
Lees meer

04 3 2016 - Omzetting boekhoudrichtlijn: wijzigingen jaarrekening grote vennootschappen

Omzetting boekhoudrichtlijn: wijzigingen jaarrekening grote vennootschappen
De belangrijkste boekhoudkundige hervorming van de afgelopen 40 jaar is een feit. Een wet en een uitvoeringsbesluit van 18 december 2015 zetten de Europese boekhoudrichtlijn om in Belgisch recht. Het schema van de balans en van de resultatenrekening, en de toelichting bij het volledig schema van de jaarrekeng ondergaan hierdoor noodzakelijke aanpassingen. De nieuwe regels voor grote vennootschappen zijn van toepassing op boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016.
Lees meer

01 3 2016 - Omzetting boekhoudrichtlijn: wijzigingen jaarrekening kleine vennootschappen

Omzetting boekhoudrichtlijn: wijzigingen jaarrekening kleine vennootschappen
Door de omzetting van de boekhoudrichtlijn is de belangrijkste boekhoudkundige hervorming van de afgelopen 40 jaar een feit. Een wet en een uitvoeringsbesluit van 18 december 2015 zorgen voor nieuwe regels voor kleine vennootschappen. Zo verminderen het aantal vereiste gegevens in de toelichting bij het verkorte schema van de jaarrekening. Met die nieuwe regels moet rekening worden gehouden voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016.
Lees meer

26 2 2016 - Girale betaling van het loon wordt de regel

Girale betaling van het loon wordt de regel
De Loonbeschermingswet bepaalt hoe u het loon aan uw werknemers moet uitbetalen. Vanaf 1 oktober 2016 moet het loon in giraal geld worden uitbetaald via overschrijving, postassignatie of circulaire cheque. De mogelijkheid om loon van hand tot hand uit te betalen, wordt de uitzondering.
Lees meer

24 2 2016 - Gespreide taxatie van meerwaarden

Gespreide taxatie van meerwaarden
Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een bedrijfsgoed, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan evenwel kiezen voor de gespreide taxatie van de meerwaarde. Daarvoor moet ze de ontvangen verkoopprijs herbeleggen in een nieuw actief dat bedrijfsmatig wordt gebruikt. De meerwaarde wordt dan maar belast naar gelang dat nieuwe actief wordt afgeschreven.
Lees meer