Nieuws

05 11 2016 - Moet ik een eindejaarspremie uitbetalen?

Moet ik een eindejaarspremie uitbetalen?
Veel werknemers kijken stilaan uit naar hun eindejaarspremie of dertiende maand. Maar de uitbetaling van deze premie is geen wettelijke verplichting voor de werkgever. Alles hangt af van de geldende regeling in de sector of op ondernemingsniveau.
Lees meer

02 11 2016 - Hoger beroep tegen homologatievonnis van onderneming in moeilijkheden

Hoger beroep tegen homologatievonnis van onderneming in moeilijkheden
Bij een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord moet de rechter het herstel- of betalingsplan homologeren. Een schuldeiser die niet akkoord is met het gehomologeerde afbetalingsplan, kan hiertegen in beroep gaan. Dit hoger beroep moest hij vroeger enkel tegen de schuldenaar richten. Sinds 18 juli 2016 moet dit beroep worden gericht tegen alle (overige) partijen die tijdens de procedure zijn tussengekomen.
Lees meer

28 10 2016 - Klantenlistings in de btw: regeling versoepeld voor kleine ondernemingen

Klantenlistings in de btw: regeling versoepeld voor kleine ondernemingen
Ondernemingen zijn in principe verplicht jaarlijks een klantenlisting in te dienen. Ze moeten aan de administratie laten weten wie hun klanten zijn. Voor kleine ondernemingen is deze regel sinds 1 juli 2016 versoepeld.
Lees meer

21 10 2016 - Uitzendarbeid voortaan zonder de 48-urenregel

Uitzendarbeid voortaan zonder de 48-urenregel
Sinds 1 oktober jl. moet elk uitzendcontract schriftelijk worden afgesloten ten laatste op het ogenblik waarop de uitzendkracht in dienst treedt. De 48-urenregeling in de uitzendsector behoort definitief tot het verleden. Een overeenkomst op papier blijft mogelijk maar het gebruik van de elektronische variant wordt gestimuleerd.
Lees meer

18 10 2016 - De gevolgen van de Brexit voor uw bedrijf

De gevolgen van de Brexit voor uw bedrijf
De kogel is door de kerk. De Britten hebben zich uitgesproken vr een Brexit. Dat een Brexit gevolgen voor het bedrijfsleven in het Verenigd Koninkrijk en hier zal hebben, staat buiten kijf. Omdat het de eerste keer is dat een land uit de Europese Unie zal treden, zijn de gevolgen moeilijk te voorspellen. Alles zal afhangen van de onderhandelingen over de uittreding.
Lees meer

13 10 2016 - Doelgroepgerichte AAFisc helemaal operationeel

Doelgroepgerichte AAFisc helemaal operationeel
De hervorming van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) is rond. Sinds 1 juli 2016 is de AAFisc geen materiegerichte organisatie meer maar wel een doelgroepgerichte organisatie per type belastingplichtige. De drie administraties of centra zijn intussen volledig operationeel. Er is een centra voor particulieren, voor kmo's en n voor grote ondernemingen.
Lees meer

06 10 2016 - Erfpacht juridisch en fiscaal toegelicht

Erfpacht juridisch en fiscaal toegelicht
Naast vruchtgebruik is ook erfpacht een juridisch begrip met een lange traditie. In deze bijdrage focussen we eerst op de burgerrechtelijke aspecten. Daarna bekijken we ook enkele fiscale aspecten.
Lees meer

01 10 2016 - Deeleconomie: de btw-aspecten

Deeleconomie: de btw-aspecten
Eerder bespraken we al het nieuwe regime in de inkomstenbelasting voor inkomsten uit de deeleconomie. Activiteiten ontplooien in de deeleconomie heeft echter ook btw-gevolgen. In deze bijdrage doen we de btw-aspecten uit de doeken.
Lees meer

28 9 2016 - Intracommunautaire levering bewijzen met bestemmingsdocument

Intracommunautaire levering bewijzen met bestemmingsdocument
Een intracommunautaire levering (ICL) is vrijgesteld van btw. De belasting zal namelijk verschuldigd zijn in het land (een andere lidstaat van de EU) waar de intracommunautaire verwerving (ICV) plaatsvindt. De leverancier moet dan wel bewijzen dat het goed effectief naar het buitenland werd verzonden. Dat is niet altijd even eenvoudig. Om daaraan tegemoet te komen, aanvaardt de btw-administratie bij wijze van proef nu ook een bestemmingsdocument.
Lees meer

26 9 2016 - Interestvoet voor handelstransacties daalt

Interestvoet voor handelstransacties daalt
Betalingsvertragingen zijn nefast voor uw onderneming. Een duidelijk juridisch kader voor betalingen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden is dan ook onmisbaar. De interestvoet voor betalingsachterstand bij deze handelstransacties bedraagt 8% tussen 1 juli en 31 december 2016. Tot eind juni was dat nog 8,5%.
Lees meer