Nieuws

26 1 2017 - Administratieve procedure voor invordering onbetwiste geldschulden

Administratieve procedure voor invordering onbetwiste geldschulden
Voortaan kan een gerechtsdeurwaarder onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen invorderen. Voor geldschulden die niet worden betwist, is de tussenkomst van de rechter niet meer nodig. De administratieve invordering van de onbetwiste handelsvorderingen op vraag van de advocaat van de schuldeiser gebeurt in verschillende stappen.
Lees meer

25 1 2017 - Een Vlaamse regularisatie

Een Vlaamse regularisatie
Naast de fiscale regularisatie van de federale overheid, kunnen ook de gewesten hun eigen regularisatie uitwerken. Het Vlaams Gewest heeft dat gedaan voor de belastingen waar het voor bevoegd is. Voor de concrete regels heeft ze logischerwijze de mosterd gehaald bij de federale regeling.
Lees meer

23 1 2017 - Over bedrijfswagens en tankkaarten: nieuwe regels zullen vennootschappen geld kosten

Over bedrijfswagens en tankkaarten: nieuwe regels zullen vennootschappen geld kosten
Vennootschappen die hun personeel een bedrijfswagen ter beschikking stellen, moesten tot vorig jaar 17 % van het bedrag opnemen in hun verworpen uitgaven. Vanaf 2017 zal er 40 % van het bedrag in de verworpen uitgaven moeten worden opgenomen, als de vennootschap de brandstofkosten geheel of gedeeltelijk ten laste neemt, bv. als de werknemer/bedrijfsleider een wagen met tankkaart krijgt. Deze nieuwe regel werd ingevoerd door de programmawet van 25 december 2016.
Lees meer

17 1 2017 - Interne meerwaarden ontsnappen niet meer aan belasting

Interne meerwaarden ontsnappen niet meer aan belasting
Sinds 1 januari 2017 wordt het systeem van de interne meerwaarden minder interessant. Een inbreng gevolgd door een latere belastingvrije uitkering zal immers niet langer mogelijk zijn. Een beetje meer uitleg.
Lees meer

14 1 2017 - Nu toch btw-aftrek op basis van een niet-conforme aankoopfactuur?

Nu toch btw-aftrek op basis van een niet-conforme aankoopfactuur?
Volgens het algemene principe heeft een btw-plichtige geen recht op aftrek zonder een conforme factuur. Nu blijkt uit recente rechtspraak van het Europees Hof van Justitie dat de aftrek op btw niet zomaar geweigerd mag worden enkel en alleen omdat bepaalde verplichte vermeldingen niet op de factuur staan. Als de btw-belastingplichtige via andere documenten kan aantonen dat er voldaan is aan de materiële voorwaarden, volstaat dit voor de uitoefening van de btw-aftrek.
Lees meer

06 1 2017 - Statistiekverplichting: jaarlijkse structuurenquête bijgewerkt

Statistiekverplichting: jaarlijkse structuurenquête bijgewerkt
De jaarlijkse structuurenquête van de FOD Economie is gewijzigd. Via nieuwe vragenlijsten wordt informatie over de activiteit, werkgelegenheid, opbrengsten, kosten en investeringen van ondernemingen, verenigingen en zelfstandigen ingezameld. Deelname is verplicht voor de geselecteerde bedrijven.
Lees meer

22 12 2016 - Fiscaal statuut van de meewerkende echtgenoot

Fiscaal statuut van de meewerkende echtgenoot
Een meewerkende echtgenoot is een echtgenoot die een zelfstandige werkelijk helpt in het uitoefenen van diens activiteit. De belastingplichtige kan een deel van zijn inkomen aan zijn meewerkende echtgenoot toerekenen. We bekijken kort de specifieke regels van dit statuut.
Lees meer

18 12 2016 - Nieuwe maatregel voor werklozen: Springplank naar zelfstandige

Nieuwe maatregel voor werklozen: Springplank naar zelfstandige
Tot voor kort mochten werklozen slechts bij wijze van uitzondering een nevenactiviteit uitoefenen als zelfstandige. Dankzij een nieuwe maatregel van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening kunnen werklozen gedurende twaalf maanden een nevenactiviteit als zelfstandige combineren met werkloosheidsuitkeringen. De maatregel "Springplank naar zelfstandige" bestaat sinds 1 oktober 2016.
Lees meer

16 12 2016 - Lage activiteitsinkomsten: belastingkrediet wordt uitgebreid

Lage activiteitsinkomsten: belastingkrediet wordt uitgebreid
Het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten is bedoeld voor belastingplichtigen die uit hun beroepsactiviteit slechts een beperkt inkomen halen. Als ze minder dan 670,00 EUR belasting betalen, krijgen ze het saldo zelfs terugbetaald. Het systeem wordt nu ook uitgebreid tot nieuwe categorieën zelfstandigen.
Lees meer

15 12 2016 - Hoe verjaarde schulden boekhoudkundig verwerken?

Hoe verjaarde schulden boekhoudkundig verwerken?
Verjaring is een middel om door verloop van een zekere tijd iets te verkrijgen of van een verbintenis te worden bevrijd. Hoe een schuld boekhoudkundig moet worden verwerkt als de verjaringstermijn is verstreken, verduidelijkt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen in haar advies 2016/12.
Lees meer