Nieuws

11 9 2016 - Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening: het verkort model

Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening: het verkort model
Voor de neerlegging van de boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe groottecriteria en modellen van de jaarrekening. Op de website van de Balanscentrale is een nieuwe versie beschikbaar van de modelformulieren voor ondernemingen. Het gaat om een nieuwe versie van het volledig model, het verkort model en het nieuwe micromodel.
Lees meer

08 9 2016 - Nieuw permanent systeem fiscale en sociale regularisatie in werking

Nieuw permanent systeem fiscale en sociale regularisatie in werking
Het zat er al lang aan te komen: een nieuw én permanent systeem voor fiscale en sociale regularisatie. Sinds 1 augustus 2016 is het ook effectief in werking. Belastingplichtigen krijgen daardoor (weer) een kans om hun fiscale en sociale toestand te regulariseren. Dat kan door spontaan niet aangegeven inkomsten alsnog aan te geven.
Lees meer

04 9 2016 - Aansluiten bij sociaal verzekeringsfonds verplicht vóór start van de activiteit

Aansluiten bij sociaal verzekeringsfonds verplicht vóór start van de activiteit
Wie start met een zelfstandige activiteit moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. De termijn waarbinnen dit moet gebeuren, ligt wettelijk vast. Voortaan moeten zelfstandigen zich verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds vóór de start van de zelfstandige activiteit. Dit is zo sinds 1 juli 2016.
Lees meer

01 9 2016 - Controleur mag nu ook de data inkijken die u bewaart in de cloud

Controleur mag nu ook de data inkijken die u bewaart in de cloud
U weet ongetwijfeld al dat wanneer u een belastingcontroleur over de vloer krijgt, u hem inzage moet verlenen in al de documenten die noodzakelijk zijn om het bedrag van uw belastbare inkomsten te bepalen. Daaronder vallen ook de gegevens die u digitaal bijhoudt op uw computer of server. De programmawet van 1 juli 2016 heeft daaraan toegevoegd dat ambtenaren voortaan ook gegevens die u extern bijhoudt in de cloud, mogen inkijken.
Lees meer

31 8 2016 - Publiciteit op wagen aanbrengen: geen aftrekbeperking btw meer

Publiciteit op wagen aanbrengen: geen aftrekbeperking btw meer
De btw op autokosten is beperkt tot 50 %. In principe geldt dat voor alle autokosten. Daar komt vanaf nu verandering in. Het aanbrengen van reclame op een wagen wordt door de fiscus niet meer gezien als autokost, maar als publiciteitskost.
Lees meer

28 8 2016 - Waalse woonbonus anno 2016: woonbonus wordt ‘chèque habitat’

Waalse woonbonus anno 2016: woonbonus wordt ‘chèque habitat’
Sinds de regionalisering van de personenbelasting zijn de gewesten bevoegd voor de belastingverminderingen voor de ‘eigen woning’. Eerder stonden we al stil bij de wijzigingen die het Vlaams Gewest heeft doorgevoerd. Anno 2016 zijn we zo tot de geïntegreerde Vlaamse woonbonus gekomen. Ook het Waals gewest heeft vanaf 2016 haar wetgeving aangepast: de woonbonus werd vervangen door de chèque habitat.
Lees meer

25 8 2016 - Invloed van het nieuw Vlaams doelgroepenbeleid op de patronale RSZ

Invloed van het nieuw Vlaams doelgroepenbeleid op de patronale RSZ
De Vlaamse overheid is op 1 juli 2016 met een eigen doelgroepenbeleid gestart. Ze verleent financiële steun voor de aanwerving en tewerkstelling van werknemers ouder dan 55, laag- en middengeschoolde jongeren onder de 25 en personen met een arbeidshandicap. Dit nieuwe beleid heeft gevolgen voor de patronale RSZ die u moet betalen voor het aanwerven of tewerkstellen van deze groepen werknemers. In Brussel en Wallonië blijven voorlopig de federale maatregelen van kracht.
Lees meer

20 8 2016 - Op weg naar een volwaardig statuut voor de student-ondernemer

Op weg naar een volwaardig statuut voor de student-ondernemer
Vanaf 2017 komt er een echt statuut voor alle studenten die de stap zetten om aan het ondernemerschap te beginnen. Het toekomstig statuut voorziet een gunstig stelsel van bijdragen in het sociaal statuut van zelfstandigen. De jongeren die hun studies combineren met ondernemen, blijven fiscaal ten laste van hun ouders.
Lees meer

17 8 2016 - Kleine ondernemingen: wie wordt er uitgesloten?

Kleine ondernemingen: wie wordt er uitgesloten?
Kleine ondernemingen zijn van btw vrijgesteld: ze moeten geen btw aanrekenen op hun diensten, maar mogen evenmin de btw die ze zelf betalen, aftrekken. Een onderneming is ‘klein’ voor de btw als ze een omzet heeft die minder bedraagt dan 25.000 EUR. Sommige ondernemingen worden evenwel van de bijzondere regeling uitgesloten, zelfs als ze onder de drempel blijven.
Lees meer

15 8 2016 - Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening: het micromodel

Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening: het micromodel
Op de website van de Balanscentrale zijn nieuwe modelformulieren voor de neerlegging van de jaarrekening van ondernemingen beschikbaar: een nieuwe versie van het volledig en het verkort model, én het micromodel. Voor de jaarrekeningen van de boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016 mogen de nieuwe modellen worden gebruikt. In deze bijdrage staan we even stil bij het splinternieuwe micromodel.
Lees meer