Nieuws

21 12 2020 - Concurrentieslag met ex-bestuurders

Concurrentieslag met ex-bestuurders
Het loyauteitsprincipe verbiedt bestuurders om concurrentie te voeren met de vennootschap waarvan ze bestuurder zijn. De aandeelhouders vertrouwen hem of haar het beheer van hun onderneming toe… dan mag men er van uit gaan dat zij al het nodige doen om dat beheer te optimaliseren. Maar wat als de bestuurder de deur achter zich dicht trekt?
Lees meer

19 12 2020 - B2B-wetgeving in de praktijk

B2B-wetgeving in de praktijk
De nieuwe wetgeving inzake misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen (B2B-wet) werd in 2019 aangepast. Een deel ervan trad ook in werking in 2019, andere delen pas in 2020. Het lijkt erop dat de ondernemingsrechtbank van Gent de eerste is die de wet in de praktijk brengt.
Lees meer

17 12 2020 - Consumptiecheques: een cadeau met vraagtekens

Consumptiecheques: een cadeau met vraagtekens
Met de zogenaamde Corona II–wet voerde de regering de zogenaamde consumptiecheque in. Een niet-belastbaar voordeel voor werknemers maar wel met heel wat beperkingen en voorwaarden.
Lees meer

14 12 2020 - De bedrijfsfietsen worden niet gebruikt… hoe zit dat fiscaal en sociaal?

De bedrijfsfietsen worden niet gebruikt… hoe zit dat fiscaal en sociaal?
Enkele jaren geleden besliste de wetgever om het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer aan te moedigen. Wie met zijn eigen fiets naar het werk pendelt, kan van een belastingvrije vergoeding genieten en het voordeel verbonden aan de bedrijfsfiets wordt zo min mogelijk belast. Maar door corona moeten de werknemers niet naar kantoor. Heeft dat een impact?
Lees meer

11 12 2020 - Nieuwe effectentaks boven het doopvont

Nieuwe effectentaks boven het doopvont
Op 4 november jl. verraste de regering vriend en vijand met een bericht in het Staatsblad. Dat bericht betrof de invoering van de jaarlijkse taks op effectenrekeningen. Het kwam er om belastingplichtigen in snelheid te pakken.
Lees meer

08 12 2020 - Fiscale gevolgen voor zelfstandigen van uitstel van betaling van sociale bijdragen

Fiscale gevolgen voor zelfstandigen van uitstel van betaling van sociale bijdragen
De vorige regering besliste om zelfstandigen uitstel van betaling te verlenen voor de betaling van hun sociale bijdragen. Maar wat is de impact daarvan op de fiscale aftrekbaarheid van die bijdragen?
Lees meer

06 12 2020 - Wat veranderde er voor de bestuurders in het WVV?

Wat veranderde er voor de bestuurders in het WVV?
Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.
Lees meer

03 12 2020 - BTW op afbraak en wederopbouw: tijdelijk naar 6%

BTW op afbraak en wederopbouw: tijdelijk naar 6%
Tot nog toe gold als regel dat het verlaagde BTW-tarief van 6% voor verbouwing enkel maar mogelijk is als de woning NIET volledig wordt afgebroken. Daarop bestaat al zowat 10 jaar een uitzondering maar die is beperkt tot enkele gebieden in België (32 in totaal). In die zones is afbraak en heropbouw wel onderworpen aan 6%. Als het aan de regering ligt, wordt de uitzondering uitgebreid tot het ganse Belgische grondgebied.
Lees meer

01 12 2020 - De wederopbouwreserve: fiscaal speerpunt voor het post-coronatijdperk

De wederopbouwreserve: fiscaal speerpunt voor het post-coronatijdperk
Het parlement keurde midden november een maatregel goed die vennootschappen moet toelaten om na de coronacrisis, de financiële reserves weer op te bouwen. Houdt u uw winsten in de vennootschap, dan bespaart u snel maar tijdelijk, heel wat belastingen.
Lees meer

24 11 2020 - Bijstand van een advocaat in fiscale zaken

Bijstand van een advocaat in fiscale zaken
Wie wordt aangehouden en voor de onderzoeksrechter moet verschijnen, heeft vanaf de eerste verschijning recht op een advocaat. Dat is een internationaal erkend recht sinds het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de Salduz-zaak. In fiscale zaken kan u ook strafrechtelijk vervolgd worden. Is die Salduz-doctrine dan ook van toepassing?
Lees meer