Nieuws

19 5 2021 - Investeringsaftrek voor aanslagjaar 2022: op welk percentage heeft u recht?

Investeringsaftrek voor aanslagjaar 2022: op welk percentage heeft u recht?
Eind 2020 verhoogde de wetgever het standaardtarief van de investeringsaftrek van 8% naar 25% voor de vaste activa die worden verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022. Daardoor ligt het standaardtarief hoger dan het “verhoogde tarief”. Welk tarief is dan toepasselijk?
Lees meer

17 5 2021 - Kwijtschelding huur: wat met de BTW?

Kwijtschelding huur: wat met de BTW?
Op 1 januari 2019 trad het optiestelsel voor verhuur van gebouwen met BTW in werking. Onder omstandigheden kunnen eigenaar en huurder het huurcontract van nieuwe en professioneel gebruikte onroerende goederen onder BTW brengen. Met de aftrek van BTW als gevolg. Maar wat als die huur kwijtgescholden wordt?
Lees meer

15 5 2021 - Corona Tax Shelter voor nieuwe aandelen in kmo’s: editie twee

Corona Tax Shelter voor nieuwe aandelen in kmo’s: editie twee
Op 2 april ll. verleende het parlement zijn goedkeuring aan een tweede editie van een corona tax shelter voor nieuwe aandelen in kmo’s. De (tijdelijke) maatregel werd al eerder een keer (ook tijdelijk) gelanceerd. Toen ging het om nieuwe aandelen uitgegeven tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. Nu loopt de maatregel voor inbrengen van 1 januari 2021 tot 31 augustus 2021.
Lees meer

11 5 2021 - Bewijsstukken uploaden in UBO-register: tijd tot 31 augustus

Bewijsstukken uploaden in UBO-register: tijd tot 31 augustus
In 2017 werd in België, net als in alle andere Europese lidstaten, het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) ingevoerd. Daardoor moet u sinds 30 september 2019 bepaalde informatie over die uiteindelijke begunstigde publiek maken. Op 1 oktober 2020 werd een koninklijk besluit gepubliceerd dat bijkomende eisen stelt inzake de kwaliteit van die informatie. De deadline van dat besluit is verschoven van 30 april naar 31 augustus 2021.
Lees meer

09 5 2021 - Een nieuw belastingvoordeel voor kwijtschelding huur

Een nieuw belastingvoordeel voor kwijtschelding huur
Begin april werd een nieuwe fiscale incentive ingevoerd die eigenaars van handelspanden moet aanzetten om aan de huurder kwijtschelding van huur te verlenen. Het voordeel is echter niet zo groot en zal dus niet het belangrijkste argument zijn om kwijtschelding van huur te verlenen.
Lees meer

05 5 2021 - Belangrijke BTW-coronamaatregelen

Belangrijke BTW-coronamaatregelen
Op 31 maart jl. verschenen er in het Belgisch Staatsblad drie belangrijke BTW-maatregelen die ondernemers enige financiële ademruimte kunnen geven. De wijzigingen hebben betrekking op het decembervoorschot, de teruggavedrempel en de proportionele geldboete bij niet-tijdige betaling.
Lees meer

03 5 2021 - Digitale algemene vergaderingen: een nieuw tijdperk

Digitale algemene vergaderingen: een nieuw tijdperk
In 2020, bij het uitbreken van de pandemie, verleende de toenmalige minister van Justitie via noodmaatregelen de mogelijkheid om enerzijds algemene vergaderingen eenvoudig uit te stellen, en anderzijds de vergaderingen op afstand te laten doorgaan. Eind december 2020 werd een steviger wettelijk kader gecreëerd voor digitale algemene vergaderingen. De pandemie is nu geen reden meer voor uitstel.
Lees meer

26 4 2021 - Btw-aftrek voor bedrijfswagens: tolerantie voor 2020

Btw-aftrek voor bedrijfswagens: tolerantie voor 2020
De btw-aftrek voor voertuigen is een bijzonder ingewikkeld verhaal. Voor personenvoertuigen kan die aftrek in principe nooit groter zijn dan 50%. Maar als het voertuig ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, kan de aftrekbeperking groter zijn. De administratie maakt het u tijdens de coronacrisis iets gemakkelijker om het één en ander aan te tonen.
Lees meer

24 4 2021 - De alarmbelprocedure: ook alarm voor de bestuurder

De alarmbelprocedure: ook alarm voor de bestuurder
Als de omstandigheden het eisen moeten de bestuurders de algemene vergadering samenroepen en hen voor de keuze stellen: stoppen of maatregelen nemen om voort te doen. De bestuurders zijn verantwoordelijk voor deze alarmbelprocedure. En dat is geen lichte verantwoordelijkheid.
Lees meer

22 4 2021 - Nieuw standpunt van fiscus over thuiswerk

Nieuw standpunt van fiscus over thuiswerk
De belastingadministratie heeft eind februari via een circulaire haar standpunt bekendgemaakt over de fiscale gevolgen van thuiswerk. De aanleiding is de COVID-19-crisis, maar het nieuwe standpunt staat verder los van de pandemie: ze geldt voor alle situaties van thuiswerk sinds 1 maart 2021.
Lees meer