Nieuws

21 6 2021 - Inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen

Inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen
Is een inbreng in natura mogelijk aan een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zonder de uitgifte van nieuwe aandelen? Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) vond in 2013 van niet. Maar ondertussen is de wet veranderd en moet het IBR ook haar visie wijzigen.
Lees meer

19 6 2021 - Geheime commissielonen: hoelang tijd voor identificatie?

Geheime commissielonen: hoelang tijd voor identificatie?
Als een vennootschap de genieter van een uitgave die zij deed niet identificeert, dan kan zij een aanslag geheime commissielonen oplopen. Die aanslag kan zij vermijden als de genieter ‘uiterlijk binnen 2 jaar en 6 maanden volgend op 1 januari van het betreffend aanslagjaar’ geďdentificeerd wordt. Het hof van beroep van Antwerpen geeft daar toelichting bij.
Lees meer

15 6 2021 - Alternatieven voor de kaasroute bij schenkingen

Alternatieven voor de kaasroute bij schenkingen
Sinds 15 december 2020 moeten schenkingen die via een buitenlandse notaris verlopen, in België geregistreerd worden. Daardoor zijn in België schenkingsrechten verschuldigd. Hoewel de Nederlandse notaris vaak goedkoper is dan de Belgische is het sop de kool wellicht niet meer waard. Zijn er dan geen alternatieven meer?
Lees meer

13 6 2021 - Contractbreuk en BTW

Contractbreuk en BTW
Schadevergoedingen zijn niet onderworpen aan BTW. BTW is immers enkel verschuldigd op de prijs die u betaalt voor de levering van een goed of voor een dienst. Een schade vergoeden, valt daar niet onder … of toch niet altijd.
Lees meer

10 6 2021 - De verplichting om belangrijke participaties te vermelden

De verplichting om belangrijke participaties te vermelden
Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) bevat een kennisgevingsplicht voor personen die rechtstreeks of onrechtstreeks gedematerialiseerde stemrechtverlenende effecten verwerven in een naamloze vennootschap. Een recent advies van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) licht die verplichting verder toe.
Lees meer

07 6 2021 - Interim- en tussentijdse dividenden met 15% roerende voorheffing?

Interim- en tussentijdse dividenden met 15% roerende voorheffing?
Dividenden zijn in principe onderworpen aan een roerende voorheffing (RV) van 30%. Er zijn enkele lagere tarieven waaronder voor dividenden van zogenaamde VVPR-bis aandelen. De fiscus heeft recent laten weten dat interimdividenden en tussentijdse dividenden uit VVPR-bis aandelen ook in aanmerking komen voor het verlaagd tarief.
Lees meer

04 6 2021 - BTW: 6% op alle restaurant- en cateringdiensten

BTW: 6% op alle restaurant- en cateringdiensten
Eén van de maatregelen die de federale regering nam om ondernemingen een steun in de rug te geven bij de heropstart na covid-19 is het tijdelijk verlaagde btw-tarief van 6% voor restaurant- en cateringdiensten. En die maatregel gaat verder dan u zou denken.
Lees meer

01 6 2021 - Belastingverminderingen: mogelijkheden genoeg

Belastingverminderingen: mogelijkheden genoeg
De verschillende regeringen van het land bieden ons verschillende belastingverminderingen aan voor bepaalde uitgaven. Het lijstje is behoorlijk lang … en door de coronacrisis is het nog wat langer geworden.
Lees meer

27 5 2021 - BTW op internationale e-commerce vanaf 1 juli 2021

BTW op internationale e-commerce vanaf 1 juli 2021
Op 1 juli 2021 verandert de BTW-regeling voor internationale e-commerce grondig. Vanaf die datum moet de verkoper vrijwel altijd de BTW-regeling toepassen van het land van de particuliere afnemer. Om te vermijden dat u daarom in alle EU-lidstaten aangifte moet doen, kan u zich sinds 1 april registreren voor de zogenaamde OSS-regeling of éénloketsysteem.
Lees meer

24 5 2021 - Tarieven en deadline voor de vennootschapsbijdrage van 2021

Tarieven en deadline voor de vennootschapsbijdrage van 2021
De “jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen” is een sociale bijdrage die vennootschappen moeten betalen ter financiering van de pensioenen en van de ziekteverzekering van zelfstandigen. Wat zijn de tarieven voor 2021?
Lees meer