Nieuws

04 12 2018 - Stand van zaken inzake economisch recht

Stand van zaken inzake economisch recht
De minister van Justitie, Koen Geens, heeft op 24 oktober 2018 zijn beleidsnota Justitie voor 2018-2019 ingediend in de Kamer. Minister Geens overloopt in zijn nieuwe beleidsnota een hele reeks al dan niet nieuwe initiatieven. Hoever staan we en waar gaan we naartoe op het vlak van het economisch recht?
Lees meer

01 12 2018 - Taxshift en hervorming vennootschapsbelasting in 2019

Taxshift en hervorming vennootschapsbelasting in 2019
Aan de vooravond van het nieuwe jaar, staan we even stil bij de verdere uitwerking van de taxshift en de hervorming van de vennootschapsbelasting.
Lees meer

29 11 2018 - Vrijstelling van sociale bijdragen zelfstandigen op nieuwe leest

Vrijstelling van sociale bijdragen zelfstandigen op nieuwe leest
Elke zelfstandige ondernemer in BelgiŽ betaalt sociale bijdragen. Wie te weinig inkomsten heeft om de sociale bijdragen te betalen, kan een vrijstelling aanvragen. Vanaf 1 januari 2019 wordt de wetgeving waarbij de zelfstandigen een vrijstelling van sociale bijdragen kunnen aanvragen hervormd.
Lees meer

26 11 2018 - Hoe verloopt de verplichte registratie van dienstenverleners aan vennootschappen?

Hoe verloopt de verplichte registratie van dienstenverleners aan vennootschappen?
Dienstenverleners aan vennootschappen zijn sinds 1 september 2018 verplicht om zich te registreren bij de FOD Economie (zie ook onze bijdrage van september jl.). In het koninklijk besluit van 11 oktober 2018 staat nu de procedure die zij moeten volgen als ze zich willen registreren om ťťn of meer vennootschapsrechtelijke diensten te mogen aanbieden. De registratieformulieren zijn terug te vinden op website van de FOD Economie.
Lees meer

23 11 2018 - Nieuwe modellen van attesten voor fiscale aftrek woning

Nieuwe modellen van attesten voor fiscale aftrek woning
De fiscus heeft op 12 oktober 2018 nieuwe modellen voor hypothecaire leningen (attest 281.61) en voor individuele levensverzekeringen (attest 281.62) gepubliceerd. Die modellen gelden vanaf het aanslagjaar 2019.
Lees meer

20 11 2018 - Wat wijzigt er voor de maatschap?

Wat wijzigt er voor de maatschap?
Door de hervorming van het ondernemingsrecht (wet van 15 april 2018) wijzigen er enkele regels en verplichtingen voor maatschappen. Zo wordt de maatschap boekhoudplichtig en moet ze zich inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De nieuwe regels zijn in voege sinds 1 november jl.
Lees meer

12 11 2018 - Structuur FOD FinanciŽn: wie ziet door de bomen het bos nog Ö

Structuur FOD FinanciŽn: wie ziet door de bomen het bos nog Ö
Sinds 2016 is een nieuwe organisatiestructuur van de fiscus (AAFisc) in voege. Drie verschillende administraties, een Centrum Particulieren, een Centrum Kleine en Middelgrote Ondernemingen en een Centrum Grote Ondernemingen werken doelgroepgericht in plaats van materiegericht. Handig want zo kan een kmo voor zowel haar personenbelasting, vennootschapsbelasting als voor de btw bij hetzelfde kantoor terecht. We zijn nu twee jaar verder en een update van de organisatiestructuur van de hele Federale Overheidsdienst FinanciŽn kondigt zich aan.
Lees meer

09 11 2018 - Administratief dwangbevel in btw verdwijnt

Administratief dwangbevel in btw verdwijnt
De uitvoerbare titel inzake btw wordt geautomatiseerd. De Regering wijzigt hiertoe het Btw-Wetboek. In de huidige stand van de wetgeving is deze uitvoerbare titel het "administratief dwangbevel".
Lees meer

29 10 2018 - Onroerende verhuur vanaf 1 januari 2019

Onroerende verhuur vanaf 1 januari 2019
Vanaf 1 januari 2019 kunnen belastingplichtigen er voor kiezen om bij onroerende verhuur btw aan te rekenen. Wij brengen de principes nog even terug in herinnering.
Lees meer

26 10 2018 - Abnormale en goedgunstige voordelen toegelicht

Abnormale en goedgunstige voordelen toegelicht
Door een abnormaal of goedgunstig voordeel te verlenen, mist een vennootschap een deel van haar winst. Winst die ze wel had gehad als ze het voordeel niet had gegeven. De fiscus staat daar afwijzend tegenover. Daarom belast de fiscus die Ďgemisteí winst toch, alsof de vennootschap ze wel heeft behaald. De voordeelverstrekkende vennootschap ontsnapt aan deze belasting wanneer ze aantoont dat de voordeelgenieter er op belast wordt.
Lees meer