Bespreking en overleg in verband met nieuw project.

Eventueel onderzoek en analyse in verband met wenselijkheid en opportuniteit van een vennootschap.

Begeleiding en advies bij de oprichtingsakte en statuten van de vennootschap.

Assistentie bij het opstellen van het financieel plan, wettelijk verplicht bij de oprichting van een vennootschap.

Aanvragen van het ondernemingsnummer.

Activeren van het btw-nummer.

Aansluiting bedrijfsleider en vennootschap bij sociale kas.

Eventuele andere vergunningen zoals FAVV, enz.

Duiding in verband met administratieve organisatie, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.