Indien u als ondernemer een eenmanszaak heeft, dient u eveneens een afrekening te maken in verband met het belastbaar resultaat; hiervan wordt een concept voorbereid.

Sommige, specifieke beroepen kunnen gebruik maken van "forfaitaire barema's", zoals bakkers, slagers, kappers, cafés, enz. De winstafrekening wordt op basis van deze barema's voorbereid in concept.

Een concept van uw belastingaangifte wordt voorbereid en optimalisatiemogelijkheden worden onderzocht.

Bespreking met de cliënt van de concepten winstafrekening en belastingaangifte.

Indiening van de belastingaangifte via tax-on-web.