Analyse, onderzoek en overleg in verband met wenselijkheid tot reorganisatie van de vennootschapsstructuur.

Opstellen financieel plan na de reorganisatie.

Opstellen vennootschapsrechtelijke verslagen voor de rechtbank van koophandel.

Assistentie bij statutenwijzigingen en coördinatie met notaris en bedrijfsrevisor.

Aanpassen en op-punt-stellen van de juridische structuur van de onderneming bij kbo, btw, enz.

Assistentie bij reorganisatie boekhouding na de structuurwijziging.