Op basis van de interne balans wordt de jaarrekening opgesteld volgens het wettelijke verplichte schema van de Nationale Bank.

Wij assisteren bij het voorbereiden van de statutaire jaarverslagen, namelijk de verslagen van de raad van bestuur/zaakvoerder(s) en de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders.

De jaarrekening wordt neergelegd na goedkeuring door de vergadering van aandeelhouders.

Een bundel met alle wettelijke documenten, aangevuld met een volledige financiële analyse van uw onderneming wordt ter beschikking gesteld van de klant.