Nieuws

23 8 2017 - Privé-initiatieven sociale huisvesting geven ook recht op lager btw-tarief

Privé-initiatieven sociale huisvesting geven ook recht op lager btw-tarief
In de sociale huisvesting geldt al langer een verlaagd btw-tarief van 6 % of 12 % voor de oprichting en verkoop van woningen. Sinds begin dit jaar is het toepassingsgebied van het verlaagd tarief van 12 % ook uitgebreid tot privé-initiatieven. Privé-investeerders moeten wel aan enkele bijkomende voorwaarden voldoen.
Lees meer

20 8 2017 - Buitenlandse spaarboekjes versus Belgische spaarboekjes: Europa blijft problemen zien in verschillende behandeling

Buitenlandse spaarboekjes versus Belgische spaarboekjes: Europa blijft problemen zien in verschillende behandeling
De behandeling van interesten van buitenlandse spaarboekjes stond al langer op de radar van de Europese Commissie. De Commissie ziet er een schending in van de Europese vrijheden (vrij verkeer van diensten en kapitaal). België werd in 2013 al eens veroordeeld en paste toen haar wetgeving aan. De wetswijziging gaat echter niet ver genoeg, blijkt nu. In juni van dit jaar oordeelde het Hof van Justitie immers dat ook de gewijzigde wet nog steeds in strijd is met de Europese regels.
Lees meer

17 8 2017 - Over mosselsoupers, wafelenbak, spaghetti-avonden en de btw

Over mosselsoupers, wafelenbak, spaghetti-avonden en de btw
Verenigingen met sociale en culturele activiteiten zijn vrijgesteld van btw voor hun gewone activiteiten. Om fondsen te werven voor de financiering van hun activiteit, organiseren ze vaak ook allerlei andere activiteiten. Ook die zijn in principe vrijgesteld van btw. De btw-administratie heeft een circulaire gepubliceerd om wat meer uitleg te geven.
Lees meer

14 8 2017 - Interestvoet bij handelstransacties voor 2e semester 2017

Interestvoet bij handelstransacties voor 2e semester 2017
Laattijdige betalingen van facturen kunnen grote gevolgen hebben voor uw onderneming. De interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties bedraagt 8% tussen 1 juli 2017 en 31 december 2017. Hij wijzigt dus niet ten opzichte van de interestvoet die gold voor het eerste semester van 2017.
Lees meer

10 8 2017 - Belasting van buitenlandse vakantiewoningen: hoelang houdt Belgische regeling nog stand?

Belasting van buitenlandse vakantiewoningen: hoelang houdt Belgische regeling nog stand?
In België worden binnenlandse en buitenlandse tweede woonsten anders behandeld. Dit is al langer een doorn in het oog van Europa. Ondanks een arrest van het Hof van Justitie is de Belgische regeling nog altijd niet aangepast. De Europese Commissie heeft dan ook een volgende stap gezet en een geding tegen ons land ingespannen bij het Europees Hof van Justitie. Het lijkt erop dat België zal moeten buigen of barsten.
Lees meer

07 8 2017 - Nieuwe administratieve commentaar aanslag geheime commissielonen

Nieuwe administratieve commentaar aanslag geheime commissielonen
Over de aanslag geheime commissielonen is er de laatste jaren al heel wat inkt gevloeid. Volgens de wetgever mag de aanslag nog enkel in uitzonderlijke gevallen opgelegd worden. In een circulaire uit 2015 ging de fiscus toch enigszins in tegen de soepelere houding van de wetgever. In een nieuwe circulaire verduidelijkt de fiscus zijn standpunt en past het aan de visie van de minister aan.
Lees meer

01 8 2017 - Nieuwe Vlaamse hinderpremie bij openbare werken

Nieuwe Vlaamse hinderpremie bij openbare werken
Openbare wegenwerken zijn een doorn in het oog van menig ondernemer. De Vlaamse regering kent sinds 1 juli jl. een hinderpremie toe bij ernstige hinder van openbare werken. De nieuwe premie kan elektronisch worden aangevraagd bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid. Met het forfaitair bedrag kan u de nodige maatregelen treffen om te blijven ondernemen.
Lees meer

27 7 2017 - Spelregels voor deeltijdse arbeid wijzigen

Spelregels voor deeltijdse arbeid wijzigen
Heeft u deeltijdse werknemers in dienst? Dan hebben wij goed nieuws. De administratieve verplichtingen bij deeltijdse arbeid worden een pak eenvoudiger dankzij de wet werkbaar en wendbaar werk. De wijzigingen voor nieuwe deeltijdse arbeidsovereenkomsten treden in werking op 1 oktober 2017. Voor de bestaande deeltijdse arbeidsovereenkomsten moet u vóór 1 april 2018 het arbeidsreglement aanpassen.
Lees meer

25 7 2017 - De zetel(verplaatsing) van de vennootschap: what's in a name

De zetel(verplaatsing) van de vennootschap: what's in a name
Elke vennootschap heeft een maatschappelijke zetel. De maatschappelijke zetel bepaalt de officiële taal van uw vennootschap en kan ten allen tijde worden verplaatst. De maatschappelijke of statutaire zetel is niet hetzelfde als de werkelijke zetel. What's in a name …
Lees meer

19 7 2017 - Groene daken en gevels: recht op verlaagd btw-tarief van 6 % of niet?

Groene daken en gevels: recht op verlaagd btw-tarief van 6 % of niet?
Werken in onroerende staat worden belast aan een verlaagd btw-tarief van 6 % als de woning ouder is dan tien jaar. Aanleg van tuinen is evenwel van dit verlaagd tarief uitgesloten en wordt dus steeds belast aan 21 %. Hierbij rijst de vraag wat er allemaal als tuinaanleg moet worden beschouwd. Wat bijvoorbeeld met de aanleg van een groendak of een groengevel?
Lees meer