Nieuws

10 2 2016 - Kleine vennootschappen: de afwijkende fiscale regels (update)

Kleine vennootschappen: de afwijkende fiscale regels (update)
Voor kleine vennootschappen gelden er her en der in het Belgisch fiscaal recht bijzondere regels. Nu er sinds begin januari nieuwe criteria gelden om te bepalen of een vennootschap ‘klein' is, leek het ons een goede gelegenheid om nog eens bij de afwijkende regels stil te staan. De laatste jaren werd de lijst met bijzondere regels immers nog uitgebreid.
Lees meer

07 2 2016 - Afrondingsregels gelden ook voor elektronische betalingen

Afrondingsregels gelden ook voor elektronische betalingen
Sinds 1 oktober 2014 mogen ondernemingen en vrije beroepers het totaal bedrag dat de consument moet betalen, afronden tot op 5 eurocent voor alle klanten die contant betalen. Sinds 8 januari 2016 kan dit systeem zowel bij contante betalingen als bij elektronische betalingen worden toegepast. De procedure geldt wel niet voor internetaankopen.
Lees meer

04 2 2016 - Wat betaalt u voor het bekendmaken van mededelingen, aankondigingen en akten?

Wat betaalt u voor het bekendmaken van mededelingen, aankondigingen en akten?
Ondernemingen en verenigingen betalen vanaf 1 maart 2016 meer voor de bekendmaking van hun akten in de ‘Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad'. Het tarief voor de publicatie van een aankondiging wijzigt niet ten opzichte van 2015. De kosten voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de mededeling dat de jaarrekening werd ingediend, worden geschrapt.
Lees meer

01 2 2016 - Jaarrekening: sociale balans geen onderdeel meer van de toelichting

Jaarrekening: sociale balans geen onderdeel meer van de toelichting
De sociale balans wordt voortaan voor alle vennootschappen als een afzonderlijk document gevraagd. Ze vormt geen onderdeel meer van de toelichting bij de jaarrekening in het volledig schema en in het verkort schema. Dit is een gevolg van de omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn in Belgisch recht.
Lees meer

27 1 2016 - Een bijzondere investeringsaftrek voor digitale investeringen

Een bijzondere investeringsaftrek voor digitale investeringen
Dankzij de investeringsaftrek krijgen ondernemingen die investeren in bepaalde nieuwe afschrijfbare materiële activa een fiscale incentive. Ondernemers krijgen immers een fiscale aftrek ten belope van een bepaald percentage van het bedrag dat ze hebben geïnvesteerd. Voor kmo's en ondernemers-natuurlijke personen bestaat er sinds begin vorig jaar nog een mogelijkheid: de investeringsaftrek voor digitale investeringen.
Lees meer

25 1 2016 - Educatief verlof: deadline voor terugbetaling ingekort

Educatief verlof: deadline voor terugbetaling ingekort
Als u aan één of meerdere werknemers betaald educatief verlof toekent, kan u hiervoor een forfaitaire terugbetaling aanvragen. Sinds 1 juli 2014 zijn de gewesten bevoegd voor het stelsel van het betaald educatief verlof. Dit had voorlopig geen al te grote gevolgen. De Vlaamse regering plant nu een eerste grote wijziging met de inkorting van de termijn voor het indienen van de terugbetalingsdossiers.
Lees meer

24 1 2016 - Verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting en het loon van de bedrijfsleider

Verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting en het loon van de bedrijfsleider
Het standaardtarief in de vennootschapsbelasting is 33,99 %. Ondernemingen met een beperkte winst kunnen evenwel genieten van het verlaagd opklimmend tarief. Belangrijke voorwaarde daarbij is wel dat ze minstens aan één bedrijfsleider een brutobezoldiging uitbetalen van 36.000 EUR. We bekijken de regeling van naderbij.
Lees meer

22 1 2016 - Een nieuw statuut: de flexi-job

Een nieuw statuut: de flexi-job
Op een voordelige manier bijverdienen in de horeca? Het kan met een flexi-job. Wie bijklust in de horeca moet immers vanaf het aanslagjaar 2016 geen belasting op zijn loon meer betalen. Welke werkgevers kunnen sinds 1 december 2015 een beroep doen op een flexibel inzetbare werknemer tegen een goedkoop tarief?
Lees meer

18 1 2016 - Roerende voorheffing stijgt naar 27 %

Roerende voorheffing stijgt naar 27 %
De laatste jaren werd er wel vaker gesleuteld aan het tarief van de roerende voorheffing. Dit jaar gaat het tarief weer omhoog. Het standaardtarief van de RV wordt vanaf 1 januari 2016 immers 27 %. Een overzicht van welke inkomsten er aan 27 % worden belast en de uitzonderingen die er (voorlopig) aan ontsnappen.
Lees meer

14 1 2016 - Neerleggingskosten jaarrekening vzw voor 2016

Neerleggingskosten jaarrekening vzw voor 2016
Grote en zeer grote verenigingen zijn verplicht om een jaarrekening over het voorbije boekjaar en een begroting voor het volgende boekjaar op te stellen. Hoeveel zij moeten betalen voor de openbaarmaking van hun jaarrekening, wordt door de wijze van neerlegging bepaald. Sinds 1 januari 2016 zijn nieuwe geïndexeerde bedragen van toepassing.
Lees meer