Nieuws

10 5 2016 - Risicokapitaal voor Vlaamse kmo's: de werking van het ARKimedesfonds

Risicokapitaal voor Vlaamse kmo's: de werking van het ARKimedesfonds
Via de ARKimedesregeling maakt de Vlaamse Regering risicokapitaal vrij voor Vlaamse starters en kmo’s. Het aanbod aan risicokapitaal voor deze starters en kmo’s is begin 2016 verdubbeld. De twee ARKimedesfondsen bieden 1 euro extra voor elke euro die erkende investeringsfondsen in Vlaamse starters en kmo's investeren.
Lees meer

07 5 2016 - Verdaging van de algemene vergadering: uitstel is geen afstel

Verdaging van de algemene vergadering: uitstel is geen afstel
Het is weer de tijd van de jaarvergaderingen. Om te voorkomen dat de jaarrekening door een toevallige meerderheid wordt verworpen of gewijzigd, verleent de wetgever aan het bestuursorgaan het recht om de algemene vergadering drie weken uit te stellen.
Lees meer

04 5 2016 - Bedrijfsvoorheffing: fiscus controleert nakomen verplichtingen

Bedrijfsvoorheffing: fiscus controleert nakomen verplichtingen
Werkgevers moeten bedrijfsvoorheffing inhouden op de lonen die ze uitbetalen aan hun werknemers. In de meeste gevallen moeten ze de ingehouden bedrijfsvoorheffing ook doorstorten aan de Schatkist. Er zijn slechts enkele uitzonderingen, waarbij de werkgever een deel van de ingehouden BV zelf mag houden (bv. startende ondernemers, BV van personeel in onderzoek). De fiscus heeft nogmaals aangekondigd dat ze het naleven van de regels strenger zal controleren.
Lees meer

01 5 2016 - Aangifte personenbelasting: nieuwigheden aanslagjaar 2016

Aangifte personenbelasting: nieuwigheden aanslagjaar 2016
Het model van de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) is ondertussen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Een korte blik op de aangifte maakt één ding al snel duidelijk: het wordt weer langer (meer dan 800 codes) en ingewikkelder. We loodsen u vak per vak door de nieuwigheden.
Lees meer

28 4 2016 - Sociale verkiezingen: draagwijdte van de ontslagbescherming van kandidaten

Sociale verkiezingen: draagwijdte van de ontslagbescherming van kandidaten
Kandidaten voor een mandaat als personeelsvertegenwoordiger in het comité voor preventie en bescherming op het werk of de ondernemingsraad krijgen een ontslagbescherming ook als ze niet worden verkozen. Ondanks die bescherming blijft ontslag mogelijk in twee gevallen. Bij onregelmatig ontslag kan de beschermde werknemer eisen dat u hem opnieuw aanwerft.
Lees meer

25 4 2016 - Zeg niet faillissementsverzekering maar wel overbruggingsrecht

Zeg niet faillissementsverzekering maar wel overbruggingsrecht
Sinds zijn ontstaan in 1997 heeft de faillissementsverzekering voor gefailleerde zelfstandigen verschillende wijzigingen ondergaan. De laatste belangrijke hervorming betreft de uitbreiding van het toepassingsgebied naar de stopzettingen om economische redenen. En, de benaming is veranderd. Sinds 28 januari 2016 spreken we van "overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen".
Lees meer

23 4 2016 - Indienen bezwaar wordt minder formeel

Indienen bezwaar wordt minder formeel
Wie het niet eens is met de aanslag die hem door de fiscus wordt opgelegd, kan een bezwaar indienen bij de fiscus. Tot nu toe was de manier waarop een belastingplichtige zijn bezwaar kon indienen aan strenge regels onderworpen. De fiscus heeft nu echter een grote stap gezet naar minder formalisme, zodat het indienen van een bezwaar heel wat makkelijker wordt.
Lees meer

21 4 2016 - Gunstmaatregelen voor de horeca (2): fiscaal interessante overuren

Gunstmaatregelen voor de horeca (2): fiscaal interessante overuren
Eind december introduceerde de regering nieuwe fiscale gunstmaatregelen voor de horeca. Enerzijds zijn er de flexijobs, die worden vrijgesteld van personenbelasting en persoonlijke sociale bijdragen. Anderzijds wordt ook het maken van overuren fiscaal goedkoper. In deze bijdrage gaan we in op de fiscale behandeling van overuren. De maatregelen zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2016.
Lees meer

18 4 2016 - Ook Brussel en Waals Gewest verlagen tarief schenking onroerende goederen

Ook Brussel en Waals Gewest verlagen tarief schenking onroerende goederen
Vorig jaar voerde Vlaanderen een drastische hervorming door van de tariefstructuur voor de schenking van onroerende goederen. Het aantal categorieën van begiftigden werd verminderd, het aantal tarieven werd verminderd en de tarieven werden verlaagd. Dat alles leverde een mooie besparing op voor wie een onroerend goed geschonken krijgt. De twee andere gewesten volgen nu ook met een verlaging van de tarieven.
Lees meer

15 4 2016 - Wat kan u kopen met (elektronische) ecocheques?

Wat kan u kopen met (elektronische) ecocheques?
Na de maaltijdcheques zijn sinds 1 januari 2016 ook elektronische ecocheques in omloop. Het systeem voor de uitgifte van elektronische ecocheques is identiek aan de elektronische maaltijdcheque. Papieren ecocheques zijn ook nog altijd mogelijk. De ecocheques kunnen niet alleen dienen voor de aankoop en de plaatsing van milieuvriendelijke producten, maar ook voor het onderhoud en de herstelling ervan.
Lees meer