Nieuws

18 10 2016 - De gevolgen van de Brexit voor uw bedrijf

De gevolgen van de Brexit voor uw bedrijf
De kogel is door de kerk. De Britten hebben zich uitgesproken vr een Brexit. Dat een Brexit gevolgen voor het bedrijfsleven in het Verenigd Koninkrijk en hier zal hebben, staat buiten kijf. Omdat het de eerste keer is dat een land uit de Europese Unie zal treden, zijn de gevolgen moeilijk te voorspellen. Alles zal afhangen van de onderhandelingen over de uittreding.
Lees meer

13 10 2016 - Doelgroepgerichte AAFisc helemaal operationeel

Doelgroepgerichte AAFisc helemaal operationeel
De hervorming van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) is rond. Sinds 1 juli 2016 is de AAFisc geen materiegerichte organisatie meer maar wel een doelgroepgerichte organisatie per type belastingplichtige. De drie administraties of centra zijn intussen volledig operationeel. Er is een centra voor particulieren, voor kmo's en n voor grote ondernemingen.
Lees meer

06 10 2016 - Erfpacht juridisch en fiscaal toegelicht

Erfpacht juridisch en fiscaal toegelicht
Naast vruchtgebruik is ook erfpacht een juridisch begrip met een lange traditie. In deze bijdrage focussen we eerst op de burgerrechtelijke aspecten. Daarna bekijken we ook enkele fiscale aspecten.
Lees meer

01 10 2016 - Deeleconomie: de btw-aspecten

Deeleconomie: de btw-aspecten
Eerder bespraken we al het nieuwe regime in de inkomstenbelasting voor inkomsten uit de deeleconomie. Activiteiten ontplooien in de deeleconomie heeft echter ook btw-gevolgen. In deze bijdrage doen we de btw-aspecten uit de doeken.
Lees meer

28 9 2016 - Intracommunautaire levering bewijzen met bestemmingsdocument

Intracommunautaire levering bewijzen met bestemmingsdocument
Een intracommunautaire levering (ICL) is vrijgesteld van btw. De belasting zal namelijk verschuldigd zijn in het land (een andere lidstaat van de EU) waar de intracommunautaire verwerving (ICV) plaatsvindt. De leverancier moet dan wel bewijzen dat het goed effectief naar het buitenland werd verzonden. Dat is niet altijd even eenvoudig. Om daaraan tegemoet te komen, aanvaardt de btw-administratie bij wijze van proef nu ook een bestemmingsdocument.
Lees meer

26 9 2016 - Interestvoet voor handelstransacties daalt

Interestvoet voor handelstransacties daalt
Betalingsvertragingen zijn nefast voor uw onderneming. Een duidelijk juridisch kader voor betalingen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden is dan ook onmisbaar. De interestvoet voor betalingsachterstand bij deze handelstransacties bedraagt 8% tussen 1 juli en 31 december 2016. Tot eind juni was dat nog 8,5%.
Lees meer

23 9 2016 - Btw: maand- of kwartaalaangever?

Btw: maand- of kwartaalaangever?
Btw-belastingplichtigen moeten periodiek een btw-aangifte. Dat kan per kwartaal, of per maand. Wat is het verschil? Zijn er criteria om te bepalen of je maandelijks of per kwartaal moet aangeven? Kan de belastingplichtige het zelf kiezen? En wanneer moet je dan precies indienen? In onderstaande bijdrage geven we een antwoord op al deze vragen.
Lees meer

19 9 2016 - Nationale Bank publiceert nieuwe lijst met rekenkundige en logische controles

Nationale Bank publiceert nieuwe lijst met rekenkundige en logische controles
Op de website van de Balanscentrale zijn nieuwe versies beschikbaar van de modelformulieren voor de neerlegging van de jaarrekening van ondernemingen. De Balanscentrale heeft ook de lijst van de rekenkundige en logische controles aangepast. Ze zal die uitvoeren op de jaarrekening van de ondernemingen over de boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2016.
Lees meer

16 9 2016 - Vruchtgebruik juridisch en fiscaal toegelicht

Vruchtgebruik juridisch en fiscaal toegelicht
Vruchtgebruik is een rechtsfiguur met een lange traditie. Ook vandaag de dag wordt ze nog vaak gebruikt. Vruchtgebruikconstructies kunnen immers gebruikt worden voor fiscale optimalisatie. Het is echter wel oppassen geblazen. Niet al deze constructies worden door de fiscus getolereerd.
Lees meer

13 9 2016 - Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening: het volledig model

Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening: het volledig model
Voor de neerlegging van de boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe groottecriteria en modellen van de jaarrekening. Op de website van de Balanscentrale is een nieuwe versie beschikbaar van de modelformulieren voor ondernemingen. Het gaat om een nieuwe versie van het volledig model, het verkort model en het nieuwe micromodel.
Lees meer