Nieuws

14 1 2017 - Nu toch btw-aftrek op basis van een niet-conforme aankoopfactuur?

Nu toch btw-aftrek op basis van een niet-conforme aankoopfactuur?
Volgens het algemene principe heeft een btw-plichtige geen recht op aftrek zonder een conforme factuur. Nu blijkt uit recente rechtspraak van het Europees Hof van Justitie dat de aftrek op btw niet zomaar geweigerd mag worden enkel en alleen omdat bepaalde verplichte vermeldingen niet op de factuur staan. Als de btw-belastingplichtige via andere documenten kan aantonen dat er voldaan is aan de materiële voorwaarden, volstaat dit voor de uitoefening van de btw-aftrek.
Lees meer

06 1 2017 - Statistiekverplichting: jaarlijkse structuurenquête bijgewerkt

Statistiekverplichting: jaarlijkse structuurenquête bijgewerkt
De jaarlijkse structuurenquête van de FOD Economie is gewijzigd. Via nieuwe vragenlijsten wordt informatie over de activiteit, werkgelegenheid, opbrengsten, kosten en investeringen van ondernemingen, verenigingen en zelfstandigen ingezameld. Deelname is verplicht voor de geselecteerde bedrijven.
Lees meer

22 12 2016 - Fiscaal statuut van de meewerkende echtgenoot

Fiscaal statuut van de meewerkende echtgenoot
Een meewerkende echtgenoot is een echtgenoot die een zelfstandige werkelijk helpt in het uitoefenen van diens activiteit. De belastingplichtige kan een deel van zijn inkomen aan zijn meewerkende echtgenoot toerekenen. We bekijken kort de specifieke regels van dit statuut.
Lees meer

18 12 2016 - Nieuwe maatregel voor werklozen: Springplank naar zelfstandige

Nieuwe maatregel voor werklozen: Springplank naar zelfstandige
Tot voor kort mochten werklozen slechts bij wijze van uitzondering een nevenactiviteit uitoefenen als zelfstandige. Dankzij een nieuwe maatregel van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening kunnen werklozen gedurende twaalf maanden een nevenactiviteit als zelfstandige combineren met werkloosheidsuitkeringen. De maatregel "Springplank naar zelfstandige" bestaat sinds 1 oktober 2016.
Lees meer

16 12 2016 - Lage activiteitsinkomsten: belastingkrediet wordt uitgebreid

Lage activiteitsinkomsten: belastingkrediet wordt uitgebreid
Het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten is bedoeld voor belastingplichtigen die uit hun beroepsactiviteit slechts een beperkt inkomen halen. Als ze minder dan 670,00 EUR belasting betalen, krijgen ze het saldo zelfs terugbetaald. Het systeem wordt nu ook uitgebreid tot nieuwe categorieën zelfstandigen.
Lees meer

15 12 2016 - Hoe verjaarde schulden boekhoudkundig verwerken?

Hoe verjaarde schulden boekhoudkundig verwerken?
Verjaring is een middel om door verloop van een zekere tijd iets te verkrijgen of van een verbintenis te worden bevrijd. Hoe een schuld boekhoudkundig moet worden verwerkt als de verjaringstermijn is verstreken, verduidelijkt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen in haar advies 2016/12.
Lees meer

11 12 2016 - Dividenduitkering aan buitenlandse vennootschap: bijkomende voorwaarden voor verlaagd tarief RV

Dividenduitkering aan buitenlandse vennootschap: bijkomende voorwaarden voor verlaagd tarief RV
Sinds eind 2015 geldt er een bijzonder tarief van 1,6955 % in de roerende voorheffing op dividenden die worden uitgekeerd aan buitenlandse moedervennootschappen. Dit tarief werd ingevoerd om de Belgische regels in overeenstemming te brengen met de Europese regels. De wetgever heeft nu nieuwe voorwaarden toegevoegd waaraan moet worden voldaan om van dit gunsttarief te kunnen genieten.
Lees meer

07 12 2016 - Betalingen aan belastingparadijzen: aangifteplicht verstrengd

Betalingen aan belastingparadijzen: aangifteplicht verstrengd
Vennootschappen die betalingen doen van meer dan 100.000 EUR aan belastingparadijzen moeten dit aan de fiscus melden. Deze verplichting wordt op verschillende gebieden uitgebreid, zo wordt onder andere de definitie van ‘belastingparadijs’ aangepast.
Lees meer

04 12 2016 - Pop up’s in Vlaanderen hebben eigen huurregime

Pop up’s in Vlaanderen hebben eigen huurregime
Pop up-winkels schieten als paddenstoelen uit de grond. Sinds 1 september 2016 bestaat er in Vlaanderen voor deze kortlopende huurcontracten een apart huurregime. De principes zijn gebaseerd op de Handelshuurwet maar met enkele duidelijke verschillen zoals de soepele opzeggingsmogelijkheden.
Lees meer

03 12 2016 - Fiscaal co-ouderschap vanaf 2017 uitgebreid tot meerderjarige kinderen

Fiscaal co-ouderschap vanaf 2017 uitgebreid tot meerderjarige kinderen
Bij fiscaal co-oudershap delen ex-partners het fiscaal voordeel dat ze krijgen omdat ze hun gemeenschappelijke kinderen ten laste hebben. De ouders delen het ouderlijk gezag en de huisvesting van de kinderen. Tot nu toe kwamen enkel minderjarige kinderen voor het systeem in aanmerking. Vanaf 2017 kan het ook voor de meerderjarige kinderen.
Lees meer