Nieuws

27 3 2017 - Kostendelende verenigingen: nieuwe btw-regels

Kostendelende verenigingen: nieuwe btw-regels
De btw-regels voor kostendelende verenigingen of zelfstandige groeperingen werden in juli 2016 onder druk van Europa gewijzigd. Eind vorig jaar kwam de fiscus eindelijk met een circulaire die meer uitleg geeft bij deze nieuwe regels. We lichten ze kort toe.
Lees meer

20 3 2017 - Ge´ndexeerde bedragen personenbelasting aanslagjaar 2018

Ge´ndexeerde bedragen personenbelasting aanslagjaar 2018
Hieronder geven wij u een overzicht van de belangrijkste ge´ndexeerde bedragen in de personenbelasting. In dit overzicht staan enkel de federale bedragen. Belastingverminderingen en dergelijke waarvan het bedrag door de gewesten wordt bepaald (bv. dienstencheques) werden niet opgenomen.
Lees meer

19 3 2017 - Aangifte studentenarbeid in uren in plaats van in dagen

Aangifte studentenarbeid in uren in plaats van in dagen
Sinds 1 januari 2017 mag een student per kalenderjaar in het kader van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten 475 uren in plaats van 50 dagen werken tegen een voordelige sociale bijdrage. Nieuw is ook dat het voordelige statuut voortaan afhangt van een tijdige geregistreerde Dimona.
Lees meer

16 3 2017 - Wanneer kunnen zelfstandigen het overbruggingsrecht inroepen?

Wanneer kunnen zelfstandigen het overbruggingsrecht inroepen?
De Ĺfaillissementsverzekeringĺ voor zelfstandigen is al geregeld van naam veranderd. Sinds eind 2015 is het gekend als het Ĺoverbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigenĺ. Na de naam is nu het wettelijk en reglementair kader aangepakt. Een wet van 22 december 2016 en de bijhorende uitvoeringsbepalingen maakt het vangnet voor zelfstandigen met financiŰle problemen duidelijker en breder.
Lees meer

13 3 2017 - Mededelingen, aankondigingen en akten bekendmaken: tarieven voor 2017

Mededelingen, aankondigingen en akten bekendmaken: tarieven voor 2017
Het Bestuur van het Belgisch Staatsblad publiceert elk jaar de ge´ndexeerde bedragen die vanaf 1 januari voor een mededeling en aankondiging in het Staatsblad worden aangerekend. De tarieven voor de bekendmaking van een akte van een vereniging of onderneming worden pas op 1 maart ge´ndexeerd.
Lees meer

07 3 2017 - Deeleconomie nu echt in werking

Deeleconomie nu echt in werking
In de deeleconomie kunnen particulieren aan andere particulieren online diensten aanbieden. De inkomsten die ze er mee verwerven, worden aan een afzonderlijk tarief belast. De nieuwe regels die vorig jaar al werden ingevoerd, kunnen sinds 1 maart 2017 ook echt worden toegepast.
Lees meer

04 3 2017 - De interestvoeten voor 2017 op een rij

De interestvoeten voor 2017 op een rij
De wettelijke interestvoet die in burgerlijke en handelszaken wordt gebruikt, is tot 2% gedaald. In 2016 bedroeg die nog 2,25%. De meeste andere interestvoeten worden per semester of per maand vastgelegd. Een overzicht.
Lees meer

27 2 2017 - Rulings over toepassing van de boekhoudregels in de maak

Rulings over toepassing van de boekhoudregels in de maak
De Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken van de Federale Overheidsdienst FinanciŰn is bevoegd voor het verlenen van fiscale rulings. Met individuele vragen (van ondernemingen) over de toepassing van de boekhoudregels moet men zich richten tot de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. In de schoot van de Commissie wordt hiervoor een afzonderlijk college opgericht. De CBN zal de boekhoudkundige rulings publiceren op haar website.
Lees meer

21 2 2017 - Nieuw sociaal en fiscaal statuut voor de student-ondernemer

Nieuw sociaal en fiscaal statuut voor de student-ondernemer
Sinds begin dit jaar kunnen studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen, een eigen statuut van student-zelfstandige aanvragen. De student-ondernemer geniet dan van een voordelige bijdrageregeling en van een eigen fiscaal statuut. Met een beperkt inkomen als zelfstandige, blijft de jonge ondernemer ten laste van zijn ouders.
Lees meer

13 2 2017 - Indexatie onroerende voorheffing in Vlaanderen 2017

Indexatie onroerende voorheffing in Vlaanderen 2017
Het Vlaams Gewest geeft belastingplichtigen een korting op de onroerende voorheffing als hun gezin minstens twee kinderen telt die voor de kinderbijslag in aanmerking komen. Hoe meer kinderen, hoe groter de vermindering. Het bedrag van de korting wordt jaarlijks ge´ndexeerd. De bedragen voor 2017 (aanslagjaar = inkomstenjaar voor de OV) zijn ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Lees meer