Nieuws

21 11 2020 - Vlaamse erfbelasting voor familiale vennootschappen

Vlaamse erfbelasting voor familiale vennootschappen
De Vlaamse erfbelasting kent net als de andere gewesten een bijzonder tarief als er een onderneming in de nalatenschap zit. Het tarief op de overdracht na overlijden (maar ook bij schenking) bedraagt voor familiale ondernemingen slechts 3%. Patrimoniumvennootschappen zijn uitgesloten maar zij kunnen bewijzen dat zij toch als familiale onderneming kwalificeren.
Lees meer

18 11 2020 - Info in UBO-register: kwaliteit moet omhoog

Info in UBO-register: kwaliteit moet omhoog
Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) werd in 2017 in de Belgische wetgeving ingevoerd. De wet trad in werking op 30 september 2019 en sinds 1 januari 2020 kan u ook effectief een boete oplopen als u niet de vereiste informatie opneemt in het register. Een recent koninklijk besluit moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van die info verbetert.
Lees meer

10 11 2020 - Mijn NV wordt een BV: wat met het fiscaal gestort kapitaal?

Mijn NV wordt een BV: wat met het fiscaal gestort kapitaal?
De BV heeft in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) geen “gestort kapitaal”. Als een NV omgevormd wordt naar een kapitaalloze BV, wat is dan het bedrag van het fiscaal aanvaardbaar kapitaal?
Lees meer

07 11 2020 - Verkoop gebouw met grond: hoe zit het met de BTW-aftrek?

Verkoop gebouw met grond: hoe zit het met de BTW-aftrek?
Als u BTW betaalt op verrichtingen die betrekking hebben op een niet-BTW activiteit, dan is die BTW niet aftrekbaar. Bijvoorbeeld als uw economische activiteit bestaat uit de verkoop van grond, dan is de BTW op uw publiciteitsfactuur niet aftrekbaar. Maar wat als de verkoop van de grond ondergeschikt is aan de verkoop (met BTW) van het nieuw opgerichte gebouw?
Lees meer

04 11 2020 - Antiwitwaswet: advocaten halen slag thuis

Antiwitwaswet: advocaten halen slag thuis
De huidige antiwitwaswet is het resultaat van een lange evolutie in de wetgeving sinds 1993. In verschillende fases werd de wetgeving uitgebreid, zowel voor de situaties waarvoor gemeld moet worden, als voor de personen en ondernemingen die moeten melden. Maar soms gaat de wetgever een beetje te snel.
Lees meer

02 11 2020 - De fiscus op bezoek als u niet thuis bent

De fiscus op bezoek als u niet thuis bent
De BBI heeft verregaande bevoegdheden om belastingplichtigen te controleren. De “visitatie” is er daar één van: onverwacht en ongevraagd aanbellen en vervolgens alle kasten en schuiven opentrekken. Maar kunnen ze dat ook als u er niet bent?
Lees meer

22 10 2020 - Overdracht van niet volgestorte aandelen: op wie rust de volstortingsplicht?

Overdracht van niet volgestorte aandelen: op wie rust de volstortingsplicht?
Ook aandelen die u nog niet volstort heeft, kan u overdragen. Vraag is of de volstortingsplicht mee overgedragen wordt. Het WVV geeft ons een duidelijk antwoord.
Lees meer

18 10 2020 - Eigen werk waarderen aan vervaardigingsprijs?

Eigen werk waarderen aan vervaardigingsprijs?
Recent oordeelde het Hof van Cassatie, volkomen terecht, dat als u zelf werkzaamheden verricht bij de totstandkoming van een vast activum, de waarde van die werkzaamheden meegeteld moeten worden bij de boekhoudkundige waarde van de activa. Het hof van beroep van Brussel dacht daar in 2018 anders over.
Lees meer

15 10 2020 - De bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaalde lonen

De bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaalde lonen
Een arrest van het Brussels arbeidshof verklaart dat bestuurders medeaansprakelijk blijven voor de correcte betaling van de lonen van de werknemers, ook nadat de vennootschap failliet werd verklaard. Het sociaal secretariaat blijft buiten schot.
Lees meer

10 10 2020 - Interestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties ongewijzigd

Interestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties ongewijzigd
De interestvoet van toepassing in geval van betalingsachterstand in handelstransacties wordt om de zes maanden bepaald. Het percentage ligt sinds het tweede semester van 2016 op … 8%.
Lees meer