Nieuws

11 1 2022 - Buitenlandse zelfstandigen met beroepskaart in Vlaanderen

Buitenlandse zelfstandigen met beroepskaart in Vlaanderen
Niet-Europeanen die zich in Vlaanderen willen vestigen als zelfstandige, zijn sinds 1 januari 2022 onderworpen aan een nieuwe regeling inzake de beroepskaart. De oude regeling van 1965 blijft wel nog gelden in de andere gewesten.
Lees meer

10 1 2022 - Bedrijfsvoorheffing bij ploegen- en nachtarbeid

Bedrijfsvoorheffing bij ploegen- en nachtarbeid
De voorwaarden en de modaliteiten voor de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing (BV) in geval van ploegen- en nachtarbeid geeft regelmatig aanleiding tot discussies. In een circulaire van midden november spreekt de fiscus zich uit over de zogenaamde één derde norm: die moet u voortaan altijd 'per uur' berekenen.
Lees meer

05 1 2022 - Overdracht van de familiezaak in coronatijden

Overdracht van de familiezaak in coronatijden
Bij overdracht van een familiezaak kan u, mits u een rist voorwaarden naleeft, schenkbelasting of erfbelasting vermijden. Eén van de voorwaarden is dat u de onderneming ‘ononderbroken verderzet’, maar dat was tijdens de coronacrisis niet zo evident. Komt de minister te hulp?
Lees meer

03 1 2022 - Wachtdienst: arbeidstijd of niet

Wachtdienst: arbeidstijd of niet
Telt ‘wachtdienst’ mee als arbeidstijd? Midden november 2021 kreeg het Europees Hof van Justitie deze vraag voorgelegd in het kader van de wachtdienst van een brandweerman. Het was niet de eerste keer, want ook in maart 2021 moest het Hof daarover al uitspraak doen. Conclusie: ook gewoon wachten kán werken zijn.
Lees meer

20 12 2021 - Afschaffing van het duolegaat in Vlaanderen

Afschaffing van het duolegaat in Vlaanderen
De Vlaamse regering schafte met ingang van 1 juli 2021 het duolegaat af. Heeft u destijds uw testament aangepast om zo’n duolegaat te organiseren, dan doet u er goed gaan om dat testament opnieuw te bekijken en eventueel naar alternatieve oplossingen te zoeken.
Lees meer

17 12 2021 - Uw gedacht zeggen over uw concurrent … oppassen!

Uw gedacht zeggen over uw concurrent … oppassen!
Voor het Hof van Beroep van Antwerpen werd begin 2021 een zaak behandeld van twee stofzuigerproducenten. De ene producent had de andere gelinkt aan het schandaal rond de sjoemelsoftware van een bekend automerk. Dat kan voor het Hof niet door de beugel.
Lees meer

14 12 2021 - Ecocheques: een jaar vol wijzigingen

Ecocheques: een jaar vol wijzigingen
Sinds 2009 mogen werkgevers hun werknemers ecocheques cadeau doen. Ecocheques genieten een gunstig belasting- en sociaal zekerheidsstelsel. Buiten de verhoging van het bedrag dat cadeau mag gedaan worden (van 125 euro naar het huidige 250 euro) bleef de regelgeving lange tijd ongewijzigd. Maar sinds 2020 volgen de wijzigingen elkaar op.
Lees meer

13 12 2021 - Jaarrekeningrechtelijke analyse van de alarmbelprocedure onder het WVV

Jaarrekeningrechtelijke analyse van de alarmbelprocedure onder het WVV
Op 12 oktober 2021 publiceerde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) een advies over de alarmbelprocedure onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De toepassing van de alarmbelprocedure hangt in grote mate af van de waarderingsregels die het bestuursorgaan hanteert. Bestuurders die de regels correct toepassen, vermijden de bijzondere aansprakelijkheid die zij kunnen oplopen.
Lees meer

10 12 2021 - Kosten na stopzetting

Kosten na stopzetting
Zoals inkomsten na de stopzetting van uw activiteit nog belastbaar kunnen zijn tot lang nadat u gestopt bent, zo kunnen ook kosten na de stopzetting nog aftrekbaar zijn. Het Hof van Beroep van Gent mocht zich in een bepaalde casus uitspreken over tal van kosten en uitgaven die nog na de stopzetting werden gedragen. Een bijzonder interessante casus!
Lees meer

03 12 2021 - Fiscale controle zonder verplaatsing

Fiscale controle zonder verplaatsing
Een fiscale controle betekent in eerste instantie dat de belastingadministratie naar de belastingplichtige moet gaan om daar de boeken te raadplegen. De fiscus heeft weliswaar het recht om kopies te maken, maar de fiscus moet naar u toe komen. Een nieuwe wet laat nu ook controles toe zonder dat de fiscus zich moet verplaatsen.
Lees meer