Nieuws

17 4 2019 - Indexering onroerende voorheffing in Vlaanderen 2019

Indexering onroerende voorheffing in Vlaanderen 2019
In Vlaanderen krijgen belastingplichtigen met twee kinderen of meer een korting op hun onroerende voorheffing. Hoe meer kinderen, hoe groter de vermindering. Het bedrag van de korting wordt jaarlijks ge´ndexeerd.
Lees meer

15 4 2019 - De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op de schenking van familiale vennootschappen

De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op de schenking van familiale vennootschappen
Het nieuwe vennootschapsrecht moest eigenlijk fiscaal neutraal blijven. Toch heeft het, en dat kan eigenlijk niet anders, een fiscale impact. Ook bijvoorbeeld op de overdracht door schenking of vererving van familiale ondernemingen. De Vlaamse regels zijn ondertussen al op de nieuwe regels afgestemd.
Lees meer

09 4 2019 - Beroepskostenforfait ook voor zelfstandigen

Beroepskostenforfait ook voor zelfstandigen
Bent u zelfstandige ondernemer, dan kunt u vanaf aanslagjaar 2019 uw beroepskosten forfaitair aftrekken. Tot nu toe kon dat niet, omdat tegen winsten alleen werkelijke bewezen beroepskosten konden worden afgezet. Vanaf nu kunt u als ondernemer wel kiezen voor het forfait.
Lees meer

07 4 2019 - Wanneer treedt het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking?

Wanneer treedt het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking?
Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is op 4 april verschenen in het Belgisch Staatsblad. Voor nieuwe vennootschappen en verenigingen geldt 1 mei 2019 als inwerkingtreding. Voor de bestaande vennootschappen en verenigingen wordt het WVV voor het eerst van toepassing op 1 januari 2020 of vroeger bij de eerstvolgende statutenwijziging.
Lees meer

04 4 2019 - Eerste kennismaking met de hervorming van het vennootschapsrecht

Eerste kennismaking met de hervorming van het vennootschapsrecht
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is op 4 april verschenen in het Belgisch Staatsblad! Wij staan al even stil bij de meest spraakmakende wijzigingen in deze hervorming van ons vennootschapsrecht. Voor nieuwe vennootschappen en verenigingen geldt 1 mei 2019 als datum van inwerkingtreding. Bestaande vennootschappen en verenigingen krijgen nog even respijt tot 1 januari 2020.
Lees meer

24 3 2019 - Centra voor grote ondernemingen: criteria grote onderneming aangepakt

Centra voor grote ondernemingen: criteria grote onderneming aangepakt
Binnen de administratie zijn er specifieke centra bevoegd voor grote ondernemingen. Eind 2018 heeft de FOD FinanciŰn gesleuteld aan de criteria die bepalen of een onderneming onder de noemer Ĺgrote ondernemingĺ valt. De nieuwe aanpak geldt sinds januari 2019.
Lees meer

22 3 2019 - Definitieve regeling Wijninckx-bijdrage voor aanvullende pensioenen nu toch uit de startblokken

Definitieve regeling Wijninckx-bijdrage voor aanvullende pensioenen nu toch uit de startblokken
Doet u voor werknemers stortingen voor de opbouw van een aanvullend pensioen? Dan betaalt u op de gestorte premies in bepaalde gevallen een "Wijninckx-bijdrage". De invoering van die bijzondere bijdrage is een proces van jaren. Maar de definitieve fase met een nieuwe berekeningsbasis is nu toch van start gegaan op 1 januari 2019.
Lees meer

13 3 2019 - UBO-register, u heeft tijd tot 30 september

UBO-register, u heeft tijd tot 30 september
In het UBO-register moeten alle uiteindelijk begunstigden of ultimate beneficial owners van vennootschappen zich registreren. Ze moeten daarbij allerlei gegevens over de achterliggende natuurlijke personen melden. Omdat de site waarop de gebruikers zich kunnen registreren op zich liet wachten, wordt de deadline waartegen de betrokken personen zich voor het eerst moesten registreren opnieuw uitgesteld. Nieuwe datum is 30 september 2019.
Lees meer

09 3 2019 - Een overzicht van de interestvoeten bij betalingsachterstand

Een overzicht van de interestvoeten bij betalingsachterstand
De wettelijke interestvoet voor 2019, die gebruikt wordt in burgerlijke en handelszaken, blijft onveranderd ten opzichte van 2018. Maar hoe zit het met de andere interestvoeten bij betalingsachterstand? De meeste interestvoeten worden voor een semester of een maand vastgelegd.
Lees meer

06 3 2019 - Hoeveel vraagt het Bestuur van het Staatsblad voor een bekendmaking?

Hoeveel vraagt het Bestuur van het Staatsblad voor een bekendmaking?
Sinds 1 januari 2019 zijn de bedragen die het Bestuur van het Belgisch Staatsblad aanrekent voor een mededeling of aankondiging in het Staatsblad ge´ndexeerd. Intussen zijn ook de tarieven voor de bekendmaking van akten van een onderneming of vereniging ge´ndexeerd. Die tarieven gelden sinds 1 maart 2019.
Lees meer