Nieuws

29 7 2022 - Kunnen bestuurders failliet verklaard worden?

Kunnen bestuurders failliet verklaard worden?
Op 18 maart 2022 besliste het Hof van Cassatie dat bestuurders niet failliet verklaard kunnen worden. Zij vallen onder het regime van de collectieve schuldenregeling. Het arrest was een verrassing voor menig jurist en heeft belangrijke gevolgen.
Lees meer

27 7 2022 - Ondernemingsnummer: het eerste cijfer kan ook een ‘1’ zijn

Ondernemingsnummer: het eerste cijfer kan ook een ‘1’ zijn
Als u uw onderneming inschrijft op de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), krijgt u een ondernemingsnummer toegewezen. Dat nummer heeft de volgende vorm: 0xxx.xxx.xxx. Maar blijkbaar zit de “0”-reeks bijna vol. Weldra worden er ook nummers toegekend met een ‘1’ vooraan.
Lees meer

25 7 2022 - Co-ouderschap: vermindering van onroerende voorheffing voor kinderen ten laste

Co-ouderschap: vermindering van onroerende voorheffing voor kinderen ten laste
Wie minstens 2 kinderen ten laste heeft kan per kind een vermindering van 10% van de onroerende voorheffing genieten. Maar hoe bereken je het aantal kinderen ten laste bij co-ouderschap? De oplossing van het Vlaamse gewest is alvast niet de goede oplossing, want ze werd door het Grondwettelijk Hof vernietigd.
Lees meer

20 7 2022 - Voorzieningen aanleggen voor (on-)zekere kosten

Voorzieningen aanleggen voor (on-)zekere kosten
In een individuele beslissing inzake boekhoudrecht (IBB) toont de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) zich als een strenge meester van weinig woorden. De aanleg van een voorziening wordt niet toegestaan omdat – naar wij vermoeden – er onzekerheid is over de uitgave.
Lees meer

18 7 2022 - Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte: boekhoudkundig

Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte: boekhoudkundig
In principe verloopt er tussen de ontbinding en de sluiting van de vereffening van een vennootschap enige tijd. De wet laat echter ook ontbinding en sluiting in één enkele akte toe. De CBN heeft zich onlangs uitgesproken over de verslaggeving in zo’n situatie.
Lees meer

11 7 2022 - Kan de fiscus dezelfde feiten twee keer sanctioneren?

Kan de fiscus dezelfde feiten twee keer sanctioneren?
Overtredingen kunnen bestraft worden met administratieve of strafrechtelijke sancties, en soms zelfs met beide tegelijk. Maar eenzelfde fiscale overtreding twee keer bestraffen, dat mag toch niet... Of toch?
Lees meer

08 7 2022 - Foutje van de fiscus: gauw corrigeren

Foutje van de fiscus: gauw corrigeren
Uw fiscale aangifte wordt, tot bewijs van het tegendeel, geacht correct te zijn. Als de fiscus een fout ziet, dan moeten de fiscale ambtenaren in principe een bericht van wijziging sturen vooraleer ze uw aangifte mogen aanpassen. Maar het Hof van Cassatie meent dat die procedure niet altijd nodig is.
Lees meer

04 7 2022 - Plan het bezoek van de fiscus

Plan het bezoek van de fiscus
Ondernemers hebben steeds meer te maken met een overload aan administratie: vergunningen, verzekeringen, fiscaliteit... De fiscus wordt vaak als de lastigste partij beschouwd. Maar het is belangrijk dat u uw zaakjes goed op orde hebt, want het kan heel snel, heel erg fout gaan. Schrijf daarom een scenario uit voor onverwacht bezoek!
Lees meer

01 7 2022 - Cryptowinst en -verlies fiscaal bekeken

Cryptowinst en -verlies fiscaal bekeken
Belegt u ook in cryptomunten? De opbrengsten zijn erg wisselend. Maar wat vindt de fiscus ervan als er dan effectief winst wordt gemaakt?
Lees meer

28 6 2022 - Fiscale retroactiviteit van herstructureringsoperatie

Fiscale retroactiviteit van herstructureringsoperatie
Bij een inbreng, fusie of splitsing is het niet ongebruikelijk dat de partijen een bepaalde datum vastprikken voor de waardering van hun deal. Vervolgens worden nog diverse afspraken gemaakt en wordt het contract soms pas maanden later getekend. Hoe gaat de fiscus om met die terugwerkende kracht.
Lees meer