Nieuws

27 10 2022 - Een bedrijfsleider bestuurt, een vennootschap werkt

Een bedrijfsleider bestuurt, een vennootschap werkt
Zonder dat zij er zich bewust van zijn, hebben bedrijfsleiders vaak een dubbele pet op. Aan de ene kant besturen ze een vennootschap; aan de andere kant voeren ze ook de activiteiten van de vennootschap uit. Dat onderscheid kan van groot belang zijn wanneer een vader-bedrijfsleider een loon betaalt aan zijn zoon om hem te helpen bij zijn taken.
Lees meer

25 10 2022 - Onderhoudsuitkeringen: teveel betalen is ook niet goed

Onderhoudsuitkeringen: teveel betalen is ook niet goed
Onderhoudsuitkeringen aan de ex-echtgenoot of aan kinderen zijn aftrekbaar. Maar dan moeten er wel enkele voorwaarden nageleefd worden. Maar zelfs als alle voorwaarden nageleefd zijn, mag de onderhoudsplichtige toch niet zomaar alle sommen in aftrek brengen.
Lees meer

20 10 2022 - Ex-zaakvoerder beschuldigd van schijnwerknemerschap

Ex-zaakvoerder beschuldigd van schijnwerknemerschap
Bij schijnzelfstandigheid proberen partijen de werknemer onder het zelfstandigenstatuut te schuiven zodat de RSZ-bijdragen lager uitvallen. Bij schijnwerknemerschap wordt de activiteit van een zelfstandige voorgesteld als een arbeidsrelatie, om op die manier hogere uitkeringen te genieten.
Lees meer

17 10 2022 - Boeking van vergoedingen wegens betalingsachterstand

Boeking van vergoedingen wegens betalingsachterstand
Als uw tegenpartij de facturen niet tijdig betaalt, heeft u op basis van uw contract of op basis van de wet, recht op een vergoeding. De wet verleent u recht op een interestvergoeding, maar het staat u vrij, met inachtname van bepaalde voorwaarden en beperkingen, ook andere kosten in rekening te brengen. Hoe moeten die vergoedingen geboekt worden? Een nieuw CBN-advies verduidelijkt dat.
Lees meer

07 10 2022 - Interestvoet bij betalingsachterstand handelstransacties

Interestvoet bij betalingsachterstand handelstransacties
De interestvoet die van toepassing is bij een betalingsachterstand in handelstransacties wordt om de 6 maanden bepaald. Het percentage ligt al vijf jaar op 8%. Enkel in het tweede semester van 2019 ging dat percentage even naar 8,5%. In het eerste semester van 2020 ging het terug naar 8% en dat blijft ook zo in het tweede semester van 2022.
Lees meer

05 10 2022 - Vennootschap plaatst zonnepanelen op woning van bedrijfsleider of werknemer

Vennootschap plaatst zonnepanelen op woning van bedrijfsleider of werknemer
Uw werkgever installeert zonnepanelen op het dak van uw privéwoning. Waarom ? Om u een voordeel te bieden? Of misschien bent u wel de bedrijfsleider en is de vennootschap gevestigd in een deel van uw woning? Hoe zit dat fiscaal? De minister verrast.
Lees meer

23 9 2022 - Zichtrekening in nalatenschap: gevaar voor dubbele belasting

Zichtrekening in nalatenschap: gevaar voor dubbele belasting
Bij overlijden van één van de ouders zullen de meeste families de nalatenschap niet echt verdelen. De langstlevende partner kan op die manier verder, zonder het gevoel te hebben dat naast zijn partner ook nog eens de helft van zijn vermogen verdwenen is. Mooi, maar een dubbele belasting loert om de hoek.
Lees meer

20 9 2022 - VVPR-bis bij onvolledige volstorting kapitaal BVBA: de tijd tikt

VVPR-bis bij onvolledige volstorting kapitaal BVBA: de tijd tikt
Door de hervorming van de vennootschapswetgeving veranderde de BVBA met een klein maatschappelijk kapitaal, in een BV zonder maatschappelijk kapitaal. Plotseling leek het VVPR-bis-stelsel open te staan voor oud kapitaal… en dat was niet de bedoeling.
Lees meer

12 9 2022 - De forfaitaire kilometervergoeding van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023

De forfaitaire kilometervergoeding van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023
Traditioneel wordt rond 1 juli bekendgemaakt hoe hoog de kilometervergoeding zal zijn voor de federale ambtenaren die een verplaatsing voor de overheid uitvoeren met hun eigen wagen. Dat is belangrijk voor ondernemers, accountants en belastingadviseurs, omdat het bedrag van die vergoeding ook een fiscale relevantie heeft.
Lees meer

07 9 2022 - Gekochte woning niet helemaal vergund? Niet dralen met vordering

Gekochte woning niet helemaal vergund? Niet dralen met vordering
Koopt u een gebouw dat verbouwd werd zonder de nodige vergunningen, dan is de levering van dat gebouw wellicht conform de verkoopovereenkomst gebeurd, maar is er sprake van een verborgen gebrek. Het onderscheid tussen een niet-conforme levering en een levering met een verborgen gebrek is belangrijk, want bij een verborgen gebrek moet u sneller reageren… Veel sneller.
Lees meer