De registratie van onze volmacht BTW kan u bevestigen via onderstaande link.
Gelieve uw identiteitskaart in de kaartlezer te steken of uw federaal token bij de hand te houden.
http://eservices.minfin.fgov.be/mandates/extern
Kies vervolgens:

-

-

-

>

>

>