Bespreking en overleg in verband met de opstart van een vaste inrichting-succursale in België.

Assistentie en voorbereiding in verband met vennootschapsrechtelijke besluitvorming bij oprichting van de vaste inrichting.

Voorbereiding documenten en formaliteiten in verband met rechtbank van koophandel en publicatie Belgisch Staatsblad.

Eventueel assistentie bij het opstellen van het financieel plan.

Aanvragen van het ondernemingsnummer.

Activeren van het btw-nummer.

Aansluiting bedrijfsleider en vaste inrichting bij sociale kas.

Eventuele andere vergunningen, zoals FAVV, enz.