Expertise met betrekking tot advocaten, deurwaarders, huisartsen en geneesheren verbonden aan ziekenhuizen.

Wij verzorgen de boekhouding als basis voor uw belastingaangifte.

Een concept van uw belastbaar inkomen en resultaat wordt voorbereid.

Een concept van uw belastingaangifte wordt voorbereid en optimalisatiemogelijkheden worden onderzocht.

Bespreking met de cliënt van de concepten winstafrekening en belastingaangifte.

Indiening van de belastingaangifte via tax-on-web.