Onderzoek naar en toepassing van alle fiscale optimalisatiemogelijkheden inzake de belastbare winst van uw vennootschap, waardoor begrepen, doch niet limitatief de toepassing van notionele intrestaftrek, investeringsaftrek, degressieve afschrijvingen, voorzieningen voor risico's en waarschijnlijke lasten, enz.

Voorbereiden en invullen van alle fiscale bijlagen.

Voorbereiden en invullen van de belastingaangifte van de vennootschap.

Indiening van de aangifte vennootschapsbelasting via biz-tax.