Analyse in functie van waardebepaling.

Waardebepaling in functie van aankoop, verkoop of familiale regeling.