Volledige begeleiding bij het afsluiten en vereffenen van uw vennootschap.

Opstellen noodzakelijke vennootschap-rechterlijke verslagen.

Coördinatie met notaris en bedrijfsrevisor.

Opstellen tussentijdse verslaggeving ten behoeve van de rechtbank van koophandel.

Opstellen verzoekschrift rechtbank verdelingsplan, noodzakelijke verslagen, beslissing tot sluiting en publicatie in het Belgisch Staatsblad

Afmelden van de onderneming bij overheidsinstanties.