Advies inzake btw-vraagstukken.

Doorlichting van uw administratie en boekhouding in functie van correcte toepassing btw-wetgeving.

Begeleiding bij btw-controle en eventuele procedure.