Assistentie gedurende het volledige overname-traject van een onderneming.

Berekening, waardering maximaal te betalen prijs bij overname.

Opstellen financieel plan, haalbaarheidsstudie.

Due dillingence, boeken-onderzoek van over te nemen onderneming.

Opstellen letter of intent, overnamecontract, overige overeenkomsten.

Verdere begeleiding en op punt stellen juridische structuur overgenomen onderneming.