We leven in een zeer snel evoluerende en complexe economische maatschappij. Daarom is het zeer belangrijk om de vinger aan de pols te houden en steeds recente cijfers van uw onderneming ter beschikking te hebben opdat u steeds in staat bent om de juiste beleidsbeslissingen te nemen. Daarom is het belangrijk om steeds inzicht te hebben in de meest recente cijfers en resultaten.

Wij assisteren u graag hierbij en dit kan als volgt:

periodiek, bijvoorbeeld driemaandelijks, halfjaarlijks of op het moment dat 9 maanden van het boekjaar verlopen zijn, kan een tussentijdse balans en resultaat opgesteld worden;

Een alternatief voor de volledige tussentijdse balans, éénmalig of enkele malen in de loop van het jaar, bestaat erin om maandelijks een vergelijking te maken tussen een opgemaakt "budget" (resultaat met de doelstellingen inzake omzet en onkosten van het lopende jaar) enerzijds, met de werkelijke cijfers inzake omzet en onkosten anderzijds.