Jaarlijks wordt een interne balans opgesteld met gedetailleerde balansrekeningen en resultaat.

Bij de opstelling wordt gebruik gemaakt van gedetailleerde checklists, die de basis vormen voor een volledige en correcte balans.

De nodige bijlagen worden bijgevoegd, ter verduidelijking van de belangrijkste balans- en resultatenrekeningen.

De balans en resultaten worden verwerkt in vergelijke tabellen die u in staat stellen een horizontale en verticale analyse te maken van uw cijfers.

Een concept balans wordt steeds zeer gedetailleerd besproken met de klant, alle open punten worden behandeld, waarna de client een volledig afgewerkt rapport ontvangt van de jaarcijfers.